A+ A-

Alkol Ve Sağlık

 

                                     

 

     Alkol toplumumuzda inkar edilemeyecek oranda tüketilmektedir. Alkol kullanımı bir çok toplumlarda sosyal aktivite olarak yer alır. Fakat içme alışkanlığı; yaş, cinsiyet, ailenin içme alışkanlığı ve toplumun değer yargısına göre değişir.

     Alkol kullanan insanlar bir an olsun günün streslerinden kurtulmak ve gevşemek amacıyla içerlerken, kendi kontrollerini kaybederler ve toplum tarafından kabul görmeyen davranışlarda bulunurlar, çevrelerine zarar verirler.

    Alkolün insan vücuduna olan zararlarını kısaca özetleyecek olursak. Öncelikle en belirgin özelliklerini şöyle izah edebiliriz. Başlangıçta sosyal aktivite ile başlayan sonrada bağımlılığa doğru giden ve de Alkolizm aşamasına gelindiğinde tablo bir facihaya dönüşmektedir. Böyle durumlarda ilk devrelerde hastalar çoğunlukla normal ağırlıktadırlar. İlerleyen devrelerde gözle farkedilen bir zayıflama görülür. İnsan vücudunda meydana getirdiği en önemli tahribatları şöyle sıralayabiliriz.

-Merkezi sinir siteminde ve bağırsaklarda tahribata sebep verir.

-Sık sık enfeksiyonlara yakalanırlar ve iştahları yoktur.

-Vitamin B12 ve Follik asit eksikliği nedeni ile alkoliklerde kansızlık baş gösterir.

-Uzun süre alkol alımı karaciğer sirozuna sebebiyet verir.

-Alkoliklerde karaciğer tahribatı sebebiyle kandaki konsantrasyon yükselir ve erkek alkoliklerde erkeklik yeteneklerinin azalmasına sebep verir.

-Midede asit salgılanmasını  artırarak mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin gelişmesine yol açabilir.

-Uzun süre alkol alanlarda Pankreas iltihabi ve yetmezliği oluşur. Pankreas yetmezliği sebebiyle diyabet (şeker hastalığı) ortaya çıkar.

_Alkol kalp kaslarına zehirli etki eder, kalp kasları önce hacim genişlemesine uğrar ve sonra kalp yetmezliği oluşur.

     Bunun dışında alkoliklerde ruhi bozukluklara  . Kronik alkolizmde zeka geriler, öğrenme kapasitesi zayıflar ve hafıza kusurları ortaya çıkar. Alkoliklerde ahlak duygusu da çok zayıflamıştır. Alkolik, zalim ve bencil olurken, ailesine karşı vazifesini tamamıyle unutmuştur. Alkoliklerin çocuklarıda  anormal olur. Alkoliklerin yaşam süreleri alkolik olmayanlardan daha kısadır. Diğer yandan hem aile yaşamında hem de iş hayatında güveni kaybederler. Ayrıca, sarhoş sürücüler trafik kazalarına sebebiyet vermek sureti ile diğer insanlara da zarar vermektedirler. Her bir alkolik aynı zamanda toplumdaki insan potansiyelinin kaybını temsil etmektedir.

    Alkolikler, hastahaneye yatırılarak uzmanlarca tedavi edilmek suretiyle , böyle bir kötü alışkanlıktan kurtulabilirler.

      ALKOL VE SİGARADAN UZAK BİR YAŞAM DİLEĞİYLE !!

-

Dr. Temel ÇAKIROĞLU

Lokman Hekim Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyesi

 

 

 

 

Tüm Makalelerini Göster