A+ A-

JUDO--RANDORİ ÇEŞİTLERİ

 JUDO-TYPE OF RANDORİ
 JUDO--RANDORİ ÇEŞİTLERİ 
• 20 SANİYE RANDORİ-/ 20 minutes Randori- Karşı tarafın yukosu vardır, hoca son 20 saniyede talebesinin galip gelmesini ister ve “matte”.Talebe bu son 20 saniyede var gücüyle puan almaya çalışır.
• GOLDEN SCORE- Maç berabere bitmiştir, hoca talebesinden galip gelmesini ister, ilk  puanı alan galip gelecektir, tüm güçleriyle çalışırlar “matte”…
• İLK DÜŞÜREN RANDORİSİ-  First throw randori --hoca talebesine randori yaptırır, ilk düşüren , nasıl düşürürse düşürsün galiptir “matte”…
• İLK DÜŞÜREN  First point and keep on throwing--randori sinde olduğu gibi düşüren puana bakmazsızın galiptir, sıradaki arkadaşlarını düşürdükce randoriye devam eder taki yenilene kadar…
•  THREE THROW RANDORİ /Hoca 1 talebesini ortaya çıkarır ve bu talebe sıradaki arkadaşlarından 3 kişiyi yenene kadar randori yapar. 2 kişiyi yendiğinde birine veya daha çok kişiye  yenilse de randori ye 3 kişi yenene kadar devam eder.
• KAKARİ GEİKO- /ONE JUDOKA MAKES ALOT OF RANDORİ Hoca bir kişiyi ortaya çıkarır. Sırdakiler hocanın kazandırmak istediği özelliğe göre, birer dakika, 2-3 dakika ortadaki judocuyla randori yaparlar, 2 tarafta çalışır, hoca “matte” diyene kadar!...
• KAKARİ GEİKO GENOSEN- sAME AS KAKARİ GEİKO BUT ALL UKES MAKE DEFENSE- Aynı kakari geiko gibi ama ortadaki judocu atmaya çalışırken sıradan   randori için ortya çıkanlar yalnızca parat yaparlar, hücum yapmazlar. Süre ve randori sayısını hoca ayarlar
• KAKARİ GEİKO  ama ortadaki judocu yalnızca arkadaşlarına  parat yapar (Sen no sen ve go nosen anlatıldı) muhtemel rakiplerine göre seneryo hazırlanır, Randori sayısı ve sürelerini hoca belirler.
• KUMİKATA RANDORİ- hoca,  yalnızca  uke,lere kumikata yapma görevi verir, tori fırsatı yakalayınca , atmak için oyunlara girer, süre ve randori sayılarını hoca belirler.
• KARŞILIKLI KUMİKATA RANDORİ-  Kumikata fight and throw--Hoca iki tarafa da kumikata randorisi yaptırır, tutuşunu erken yapan judocu oyuna girer, atsın, atamasın “matte” olunur ve tekrar kumikata randori devam eder, hoca “matte” diyene kadar.
• MİNİ RANDORİ- Hoca  3 adet 2,şer dakikalık veya 3 adet 3 dakikalık randori yaptırır ve bir başka çalışmaya geçer.
• TEK MİNDERDE RANDORİ-  Randori on one mat (1m2 tatami)-- Hoca talebelerine tek bir minderi kullanarak ve o minderden dışarı çıkmamalarını isteyerek randori yapmalarını ister, Bu bazen 2, bazen de 4 minderde olabilir.
• YENİ TABATA İNTERVAL RANDORİ-  20 min randori, 40 mn rest, do it  with 18-22-24 uke and do it- Bu yeni interval sisteminde hoca ortadaki judocuya gurup kalabalıksa ortaya fazla kişi çıkarılır her birinin 4 rakibi olmalıdır. Ortaya çıkan 20 saniye randori yapar 40 saniye dinlenir, çalışmadığı arkadaşla tekrar 20 saniye randori yapar  ve 40 saniye dinlenir, HIIT sayısını (High Intensity Interval RANDORİ Training= yüksek şiddette interval antrenman) hoca tespit eder
• HIIT with long end-YÜKSEK ZORLUKTA JUDO İNTERVAL ANTRENMAN yapılır( yukarıda anlattığım TABATA INTERVAL) gibi fakat hoca en sonunda normal judo maçı süresinde ( 4 dk) randori yaptırır.
• TAKTİK RANDORİ—SENARİO RANDORİSİ-Hoca talebesinin rakiplerinin hangi özel teknikleri (Tokui waza) önceden biliyordur, rakiplerini izlemiştir. Talebesinle randori yapacaklara ,talebesinin haberi olmadan, Rakiplerin tekniklerini uyğulamalarını ister. Talebenin karşısına çıkan judocular senaryodaki rollerini oynarlar. Judo terminolojisinde bu çalışma “ muhtemel rakibe göre senaryo oynanması” olarak bilinir, özellikle köln spor akademisinde..Wolfgang Hofmann hocamdan…
• Shiai - randori-Dojo shiai-- Gurup randori yaparken, hoca sınıfı durdurur, müsabaka minderi sınırları içinde, hakemli SHİAİ” yaptırır…çünkü müsabakaya az kalmıştır , müsabaka hazırlık evresinin sonuna doğu yaklaşılmıştır.
• KISA SÜRELİ  ZORLU TEKRARLIYAN  UZUN  RANDORİLER— High intensity randori--Japoncadan İngilizceye çevrildiğinde “ High intensity long duration” olarak bilinir. ( Türkçe ye yazdığım gibi uymakta!..).Hoca tüm dojodaki (Dojo= DO yani judo yapılan salon) judokalara 2 sıra yaptırır karşılıklı…18 saniye randori yapılır belirli süre dinlendirilir, tekrar 18 saniye randori yapılır ve belirli süre dinlenilir. Dinlenmede 100 metreci ve 200 metreci atletlerin dinlenme süresi olan “ aktivitenin 6 misli süre dinlen” prensibi uyğulanır (Usain bolt müsabaka yaklaştıkca bu interval dinlenme sürelerini uyğular.
• TEMPO ARTIRMA RANDORİSİ-  Tempo  accelaration randori--Hoca yüksek tempoda çok hareketli 30 saniyelik randoriler yaptırır ve tüm talebelerinin video kayıtlarını alır.Judokalar 30 saniye hızlı tempoda randori yaparlar ve ancak 90 saniye dinlenme hakları vardır . bu şekilde müsabaka 18-- 22  randori yaptırabilir.Genellikle müsabaka yaklaştığında judocuları hızlandırmak, yüksek tempo kazandırmak için yaptırılır. Hocalar antrenman sonunda randori analizleri yaparak video kayıtlarını incelerler.  analiz yaparlar.Tempoları yükselen, oyuna giriş sayıları artışları kontrol edilir. Bu evrede uchi komilerde 3-5 uchi komi olarak azaltılır fakat çok süratli tempoda yaptırılır. Wolfgang Hofmann Köln spor akademisi.
• SÜPER RANDORİ / Complex randori-- Hoca talebelerini 20 saniye zorlu çalıştırır fakat 8 saniye dinlendirir .Önce 20 saniye golden score randorisi yapılır. Ve 8 saniye dinlendirilir.20 saniye beyaz judogili kumikata yapıp atmaya çalışır , mavili tutturmamaya çalışır ve 8 saniye dinlenilir.20 saniye klasik bilinen randori yapılır ve 8 saniye dinlenilir.20 saniye kakari geiko yapılır ve 8 saniye dinlenilir.20 saniye yerde newaza randori yapılır ve 8 sn dinlenilir.20 saniye diğer judocu arkadaşını juji gatameye alır fakat  kol kırık ve tori müdafadadır, mücadele 20 saniye sürer ve 8 sn dinlenilir. 20 saniye diğer judocu ayakta hücum yaparken diğeri müdafada kakari geiko yapılır.20 saniye bir judocu kesa gatame tutar “sonomama”  komutu ile randori  başlar, erken kurtulma olursa çalışma tekrar eder. 20 saniye uke bank pozisyonunda iken tori hep üstten hücum eder,ippon varsa çalışma 20 saniye aynen devam eder. 20 saniye ayakta randori  yapılır 8 sn dinlenilir. 20 saniye diğer eş bank vaziyetine geçer yerde ve  diğer arkadaşı üstte çalışarak kakari geiko yapılır ve 8 sn dinlenilir. . Beyaz judogili arkadaşına sankaku gatame uygular diğeri kurtulmaya çalışır, mücadele eder ve 8 sn dinlenilir. Son olarak 20 saniye ayakta randori ile süper randori bitirilir. Hocalar isterlerse  bu çalışmayı dahada zenginleştirebilirler
• SONO MAMA RANDORİ-Tori tutuş yapar uke tutmasına müsaade eder. Hoca “YOSHİ” deyince( yoshi tekrar kaldığın yerden devam et randori ye demektir) newaza randori başlar, sonra hoca diğer judocuyu aynı şekilde çalıştırır.
• RANDORİ-MATTE—20 saniye randori yapılır hoca “matte” der ve judocular ayrılır. Hoca tekrar  randori dediğinde yaklaşma, açma, zamanlama, tutuş, giriş teknikleri değişik taktiklerle uyğulanır.
• YERE ÇEKME  / pull down randori-- randori sinde beyazlı judocu sırt üstü yerdedir, ayakları arasındaki mavili judocuyu yere çekip altına almaya çalışıyordur. Böylece boğma, kırma ve hareketsiz sırt üstü tutma teknikleri yapmaya çalışır.Bu çalışma, uke sırt üstü, bank pozisyonunda, boğma tutmuşken, kırış tutmuşken, bir ayağını rakibin iki ayağı arasına kaptırmışken  ve daha bir çok şekilde uygulanabilir.
• 
• TEKNİK KAKARİ GEİKO—Tori hep belirli özel tekniğiyle hücum eder  uke hep müdafadadır.
• 
• 3 KOKA ALAN ÖNCE KAZANIR RANDORİSİ— Get two koko and you are winer--Eski sistemdeki gibi randori de ilk kez 3 koko alan  kazanır
• 
• 3,LÜ RANDORİ- 3 judoka randori--A judocu önce B ile 1 dk, sonra dinlenmeden C ile 1 dk randori yapar ve 1 dk dinlenir.Kaç kez yapılacağına hoca karar verir.Bu çalışmalar yıllık antrenman planının neresinde olduğunuza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
•  NAGE WAZA- NEWAZA RANDORİ- Begin standing and   finish with newaza--Hoca talebeleri ayakta randori yaparlarken “newaza randori” diye komut verir eşlerden biri bank vaziyetine geçer ve hemen yerde randori başlar. Hoca talebeleri ayağa kaldırır, biraz dinlendirir ve komutla “randori” başlar. Newaza dendiğinde bu kez öbür arkadaş bank vaziyeti alır ve randori başlar. Hoca yerde 1 ayağı kaptırtarak, sırt üstü pozisyonda, biri sırt üstü öbürü ayakta iken newaza,ları başlatabilir.
•  SİT UP -RANDORİ-  Sit up and randori--Eşler hocanın komutu ile mekik yapmaya başlarlar, en çabuk bitiren öbürünün üstüne atlar ve randori başlar !...
• Push up  and randori- Hocanın komutu ile 2 judocuda şınav yapmaya başlarlar, 10 şınavı en çabuk  bitiren ötekinin üstüne atlıyarak newaza randoriyi başlatır.
• SHİ GO KU RANDORİ- ZORLU RANDORİ- Hardest randori ever !...--Hoca, talebeleri koşturur , süründürür, zıplatır  belirli süre randori yaptırır, sonra sırtına arkadaşını verdirir, minderde koşturur, çöktürür kaldırır  yine randori yaptırır. Sonra tekrar koşturur kucakta arkadaşını taşıttırır, arkadaş kucakta iken çöktürür kalkdırır, ikisine de mekik yaptırır ve hemen arkasından randori yaptırır!....Sonra tekrar koşturur, ördek yürüyüşü yaptırır, engel atlama sağlı sollu yaptırır, renegade yaptırır ve tekrar randori yaptırır ve buna benzer kondisyon hareketleri ile randoriyi birleştirir hocalar…Bu tip çalışmalar yıllık antrenman planının, evresinin dayanıklılık kazandırma evresinde yaptırılır. Karbonhidrat depolarını çabuk boşaltığından depolar hemen yenilenmeli, doldurulmalı ki ikinci antrenmana dolu kas glikojen depoları ile çıkılabilinsin, ayrıca aşırı yorulduğunda becerilerin bozulup, sakatlanma ihtimalinin artacağından çok dikkatli davranılmalı, asla  çok hafif sakatlığı olan judoculara  bile yaptırılmamalı….
• DUVAR SAATİ RANDORİSİ- Wall clock randori--toplu çalışma kamplarında, toplu hazırlık kamplarında çok uygulanan bir sistemdir. Saat çalar ,randori başlar, ses gelir randori biter ve belirli süre dinlenme arası verilir ve zil veya gong çalınca tekrar randoriye başlanır. Klasik Japon dojo randorilerinde büyük davul,gong çalınabilir.
• ARKADAŞ TAKIMI RANDORİSİ-  Chose your team and make friendship randori--Eski mahalle futbol maçları gibi…arkadaşlar minderde toplanır, ayaklama ölçüsü ile biri kazanır ve ilk takım arkadaşını seçer. Bir o, bir öteki 5 ,6,7 kişilik takımı seçerler. Ortaya bir hakem seçilir ve dojo da arkadaşlar arasında takım müsabakası randori havasında (zorluğunda) yapılır, 2. Olan takım birinci olana bira !...pardon çay ısmarlar….
• ÜSTTE VEYA ALTA NEWAZA RANDORİ- Complex position and randori--Judo antrenmanlarında sıkca uygulanan bir sistemdir.Mavili judoka  sırt üstü yatar diğeri önünde, yanında, ayak tarafında diz çökmüştür, randori başlar. Sonra beyaz judogili sırt üstü aynı şekilde yatar, mavili diz çöküp yerini alır ve randori başlar.Bu çalışmayı değişken pozisyonlu yapabilirsiniz örneğin bank pozisyonunda, bir ayağı onun 2 ayağı arasına kaptırarak, onu 2 ayağınızın arasına alıp 2 ayağınızla sıkıştırarak, boğma veya kırış tutuşu aldığınızda, osae komi ile tuttuğunuzda, değişerek yapabilirsiniz..vb…vb…
• TOPAL ADAM RANDORİSİ— Cripple randori--Hoca eşlerden birine ayağını yerden kaldırmasını ve topal adam randorisi ni tek ayakla yapmasını ister. Tori tek ayaklı rakibine karşı iki ayakla!..randori yapar.Toriye düşen görev , tek ayağına oyun, teknik uygularken çok dikkatli olması, sakatlıyacak hareketleden sakınmasıdır. Tek  ayaklı judocu tek ayakla yapılan  MAWARİ KOMİ TAİ SABAKİLERLE HÜCUM YAPABİLİR, BU TİP DÖNÜŞLERİNİ GELİŞTİREBİLİR…
• 
• TEK KOLLU SAMURİ— One hand Samurai randori !...---Hoca iki eşten birine veya her ikisine de “tek elle randori” yapın emri verir!...judoda tek elle 22 çeşit teknik uygulanabilir…isimlerini yazınız…..
• BLİND JUDOKA RANDORİSİ—Hoca judoka lardan birinin veya ner ikisinin de gözüne aerobik bantlarıyla veya lastik veya kumaş bantla kapattırır – Tek kişinin gözü kapatıldığında çalışma dana kolay, emniyetli ve zevklidir zira gözleri açık olan  görme engelli arkadaşını korur, kollar ama yeri gelince de emniyetle atar !...
1972-1973 yıllarında Almanlara ve dönüşümde Türk  antrenörlere öğrettiğim randori çeşitlerinden dördünü o yıllarda kahve rengi kemerli talebelerim olan ve halen Köln spor akademisinde judo bölümü başkanlığı ve hocalığı yapan kıymetli  judo arkadaşlarım K.Kessler, U. Klocke,Dr. K. Bonfranchi ve hocam Wolfgang Hofmann,dan  ve kendi tecrübelerimden . Sizler de yaratılıcılığınızı kullanarak bir çok randori çeşidi bulabilirsiniz. Başarılar dileklerimle….
ptnamikekin.com`dan temin edebilirsiniz
Namık Ekin

Tüm Makalelerini Göster