Türkiye BUDOKAIDO Şampiyonası

Türkiye Büyükler Bay-Bayan BUDOKAIDO Şampiyonası 20-21 Şubat´da Bursa´da yapılacak

Türkiye BUDOKAIDO Şampiyonası
A+ A-

 
TÜRKİYE BÜYÜKLER BAY-BAYAN BUDOKAIDO ŞAMPİYONASI

MÜSABAKA YERİ : BURSA

MUSABAKA TARİHİ : 20.21- Şubat 2010

TEKNİK TOPLANTI : 20 Şubat günü saat 11.00 Atatürk spor salonu

HAKEM TOPLANTISI : 20 Şubat Cumartesi günü saat 10:00 Atatürk spor salonu

TARTI : 20 Şubat Cumartesi günü saat 08.00-10.00 arası yapılacaktır.

KİLO TÖLERANSI : Yoktur

MÜSABAKA SAATİ : Cumartesi saat 14:00 da,Pazar saat 09.00 da başlayacaktır.

AÇILIŞ TÖRENİ ve FİNALLER: 21 Şubat Pazar saat 17:00 da yapılacaktır.

KUŞAK DURUMU : Kuşak aranmayacaktır.

KİMLİK ve LİSANS : Her sporcunun federasyon sporcu lisansları 2010 vizeli olacaktır. Gerektiğinde nüfus cüzdanları ibraz edilecektir.

EŞLEŞTİRME : Müsabakalar eleme usulü yapılacak olup elenen sporcu ikinci maça çıkamaz.

YAŞ HESAPLAMASI : IOC kurallarına göre, 1 Ocak’a göre hesaplanır. Dünya şampiyonası Reglamanına göre düzenleme yapılmıştır.

BÜYÜKLER 18 YAŞ VE ÜSTÜ(1991-1990-1989 ve üstü 1975 doğumlular dahil):
BÜYÜK ERKEKLER: 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, -+80 Kg.
BÜYÜK BAYANLAR: -53 kg, -60 kg, +60 Kg.
BÜYÜK ERKEKLER 35 YAŞ ÜSTÜ USTALAR: Açık sıklet

BÜYÜK ERKEKLER MÜSABAKA SÜRELERİ: Müsabakaları eleme usulü olacaktır. Müsabakalar 1 raunt 3 dakika üzerinden yapılacaktır. Berabere kalma durumunda 1 dk. Uzatılacaktır.

BÜYÜK BAYANLAR MÜSABAKA SÜRELERİ: Müsabakalar 1 raunt 2 dakika üzerinden yapılacaktır. Berabere kalma durumunda 1 dk. Uzatılacaktır.

TEKNİK TALİMATLAR
1 - Müsabakalar DÜNYA ŞAMPİYONASI(SABAKI CHALLENGE SPIRIT) Kurallarına göre yapılacaktır.
2 - Müsabakada Lisans ve Nüfus Cüzdanı mecburiyeti olup, Lisanslar 2010 yılı vizeli olacaktır.
3 - Antrenörler resmi antrenörlük belgesine sahip, kafile listelerinde isimleri yazılı olacaktır.
4 - Federasyonun tanıdığı ve atadığı il temsilcilerinin getirdiği liste geçerlidir. Wushu federasyonunu il temsilcileri İl Müdürlüğünden onaylı kafile listesini de getirebilir. Listelerde kazıntı silinti el yazısı olmayacaktır. Daktilo veya bilgisayar çıktısı olacaktır.
5 - Tartılar kontrol tartısı niteliğinde olup; talimatta belirtilen saatler dışında yapılmayacaktır. Kontrol tartıları yapılırken tartı odasına sadece sporcular alınacaktır. Tartının uzatılma süresi yetkisi hakem kuruluna aittir.
6 - Kilolarda kesinlikle tolerans tanınmayacaktır.
7 – Tartılar yapılırken Nüfus Cüzdanı ve Lisansları Antrenörler tarafından kayıt esnasında hakem Kuruluna teslim edilecektir. Lisans ve Nüfus Cüzdanını ibraz edilmeyen Sporcular Müsabakalara alınmayacaktır. Bütün Lisanslar müsabaka bitinceye kadar hakem kurulunda kalacaktır. Müsabakası biten kafileler lisanslarını hakem kurulundan alacaklardır.
8 - Müsabakanın yapıldığı ilde en az 3 tatami olacaktır.
9- Müsabakalar soncunda İlk üç 1.2.3.3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir. Sporcular madalya törenine karate elbisesi ile çıkmak zorundadır.
10- Sporcular ve antrenörler hiçbir şekilde müsabakalarda formalarına ay yıldız takmayacak, Türkiye yazısı olan eşofman giymeyeceklerdir. (Milli takımı simgeleyen hiçbir amblem bulundurmayacaklardır.)
11 - İtirazlar Merkez Hakem Kuruluna yapılacaktır.
12 - Müsabaka organizasyonu esnasında kura listeleri oluşacak listeleri görünür bir yerde asılacak, hakem kurulunca anons yapılacak ve listesine itiraz süresi azami 30 dakika olacaktır. Kura çekiminden sonra kura çizelgesine kesinlikle müdahale yapılmayacaktır.
13 – Sporcu ve Antrenörlerin Kıyafetleri Federasyonumuz İnternet Sitesinde yayımlanan Kıyafet Talimatı doğrultusunda olacaktır. Aksi davrananlardan Antrenör ve Sporcu sorumludur.
14- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı olan antrenör ve sporcularımız pasaportlarını ve pasaport fotokopileri ile birlikte nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle müsabakalara alınacaktır. İlk üç dereceye 1,2,3,3 giren sporcularımıza harcırahları, ikamet ettikleri ülkeye en yakın sınır kapısın bağlı olduğu ili rayiç kabul edilerek ödeme yapılacaktır.

SPORCU LİSTELERİ :
a) Federasyonun atadığı İl Temsilcisinin onayladığı il listelerinde, sporcuların hangi sıklette kategoride yarışacakları ekli formlara doldurularak gönderilecektir.
b) Resmi katılım dilekçelerinin listeleri 18 Şubat 2010 mesai bitimine kadar il temsilcileri tarafından Federasyona fakslanacak ve Mail atılacak olup, orijinalleri teknik toplantıda Organizasyon Kurulu yetkililerine ibraz edilecek, Resmi katılım yazıları bilgisayar ile İl Temsilciliği başlıklı (antetli) kağıdına yazılacak, kazıntı ve silintili olmayacaktır. Sikletler ve katılım kategorileri isimlerin karşısında belirtilecektir.
c) Kafilede 1 idareci, 1 antrenör, 15 ten fazla sporcu kafilelerinde 2 antrenör katılabilir.
İl Listeleri: İl müsabık listeleri yalnızca Federasyonumuz tarafından atanan il temsilcileri tarafından hazırlanacak olup, il temsilcisi imza ve mührünü taşıyacaktır. Bir başka liste kesinlikle kabul edilmeyecektir. Listeler en geç 18 Şubat 2010 mesai bitimine kadar il temsilcileri tarafından federasyonumuza fakslanmış olacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen listeler müsabakaya alınmayacaktır.

MÜSABAKA KONTENJANI; Her il istediği sayıda sporcu ile müsabakaya katılabilir.

Müsabakaya katılacak olan iller kafile listelerini en geç 18/02/2010 tarihine kadar mesai bitiminden önce Federasyonun 0312 312 36 92 nolu faks numarasına göndereceklerdir.

HARCIRAH :
a) Dereceye giren sporculara Federasyonca harcırah ödenmeyecektir (2010 yılı bütçesi tahsisi yetişmediğinden). Not: 2010 yılı bütçe tahsisi müsabaka tarihine yetiştirilmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile harcırah ödenebilecektir.
b) Bu müsabakalarda harcırah alamayan sporcu, antrenör ve idarecilerin harcırahları ile yol ücretleri kendi kulüp veya sporcu potansiyeli bütçe imkanı göz önünde bulundurularak bağlı oldukları ildeki İl Müdürlüklerince ödenebilir.

GİYSİ VE KORUYUCU MALZEMELER;
Müsabakalar alt üst beyaz karate elbisesi ile yapılacaktır.(kırmızı elbise üstüde giyilebilir) Tüm sporcular yanlarında kogi, kaval kemiği koruyucusu ayak tarağını örtecek şekilde olacak, dişlik, bayanlar göğüs koruyucu, bulundurmak ve giymek zorundadırlar. Sporcular müsabakaya eksik malzeme ile iştirak etmeyeceklerdir. Eksik malzeme ile platforma çıkan sporculara 30 saniye süre tanınacak olup bu süre içerisinde malzemesini tamamlamadığı takdirde müsabakadan diskalifiye edilecek olup bu konuda yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Müsabakalar çıplak elle yapılacaktır, doktor izni olmadan ele bandaj, bant, sargı bezi vs. takılmayacaktır.

SAĞLIK: Sporculardan sağlık belgeleri olanlar, evraklarını yanlarında bulunduracaklardır.

İTİRAZ:
Müsabakada itirazlar 100.-YTL. ile birlikte en fazla 15 dk. İçinde dilekçe ile Merkez
Hakem Komitesine yapılacaktır. 15 dk. Geçen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerekli incelemeler neticesinde haklı olduğu tespit edilenlerin ücretleri iade edilecek olup, haksız olarak değerlendirilenlerin ücretleri tutanak karşılığında Federasyon hesabına yatırılacaktır.
İL SORUMLULUKLARI:
1. Salonun 20 Şubat 2010 Cumartesi günü yarışmalar için hazırlanması
Tatami ringi alanı 8 m x 8 m ve etrafında 1 adet büyük hakem masası 10 tane sandalye gereklidir. 3 tane tatami müsabakalar için gereklidir.
3. 3 mikrofon, 3 kronometre
4. 1 ambulans, 1 doktor ve sağlık personeli ilkyardım araç ve gereçlerinin temini.
5. En yakın devlet hastanesinin haberdar edilmesi.
6. Açılış töreni için bando veya gerekli teçhizat
7. Teknik toplantı salonu
8. 2 adet elektronik tartı
9. 1 adet bilgisayar ve yazıcısı
10. 1 adet fotokopi cihazından faydalanma imkanı

Talimatlarda yer almayan konularda Türkiye Wushu Federasyonu yetkilidir.

Türkiye Wushu Federasyonu

19-20-21../02.../2010 ŞUBAT Tarihlerinde yapılacak olan Wushu budo kai do (ashiharakaikan)TÜRKİYE şampiyonasında görev alacak hakemler

 

1

İlhami KONUKCU

İstanbul

Milli

şef.hakem

2

Çetin YILMAZ

İstanbul

Milli

şef.hakem.yrd

3

Ahmet ARABACI

İstanbul

Milli

orta hakem

4

Rasim serhat SELCUK

adana

Aday

yan.hakem

5

Dagıstan CETİN

ANKARA

ADAY

Yan hakem

6

Akif İNCİ

İstanbul

Milli

şef.hakem.yrd

7

Ramazan KARAKAYA

hatay

Aday

orta hakem

8

Bünyamin KONUKCU

İstanbul

Bölge

yan.hakem

9

Ahmet Suat GÜNHAN

İstanbul

Bölge

yan.hakem

10

Ali ÇETİN

İstanbul

Bölge

yan.hakem

11

Adem ALTUNTAŞ

İstanbul

Bölge

yan.hakem

12

Çengiz ÇANDAŞ

İstanbul

Bölge

yan.hakem

13

Kadriye GEDİK

İstanbul

Bölge

masa.hakemi

14

Haydar VANLIOĞLU

İstanbul

Bölge

şef.hakem.yrd

15

Sebahattin DEMİR

İstanbul

Bölge

yan.hakem

16

Şevket ÖZLÜ

İstanbul

Bölge

orta hakem

17

Yakup OĞUZHAN

İstanbul

Bölge

yan.hakem:

18

Murat ER

İstanbul

Bölge

şef.hakem.yrd

19

Hüseyin ERBULAN

İstanbul

Bölge

yan.hakem

20

Eda İŞLER

HATAY

aday

masa hakem

21

Feyyaz KAYACI

ankara

Bölge

orta hakem

22

Musa YURDAKUL

İstanbul

Bölge

yan.hakem

23

Soner UZGUR

İstanbul

Bölge

yan.hakem

24

Ömer Faruk AKINCI

İstanbul

Bölge

yan.hakem

25

Hüseyin NİZAMOĞLU

İstanbul

Bölge

orta hakem

26

Sema YAGCI

ankara

Aday

masa.hakemi

27

Yılmaz KORKMAZ

İstanbul

Bölge

yan.hakem

28

Bahriye ARICI

İstanbul

Bölge

yan.hakem

29

Ömur GÜLER

İstanbul

Aday

yan.hakem

30

Hakkı FİDAN

İstanbul

Aday

yan.hakem

31

Orhan TAĞA

İstanbul

Aday

masa.hakemi

32

Recep GÜN

İstanbul

Aday

yan.hakem

33

Mustafa ÖZKES

CORUM

aday

Yan hakem

34

Sevilay CAYAN

ankara

Aday

masa.hakemi

35

Ahmet KURAL

hatay

Milli

orta hakem

36

İbrahim tarık TARHAN

ankara

Aday

masa.hakemi

37

Özlem DOGAN

ÇORUM

Aday

masa.hakemi

 
BUDOKAIDO HAKEM VİZE SEMİNERİ
YER : FORM-BECK / BURSA
TARİH : 19 ŞUBAT 2010
SEMİNER HOCASI : Jens BJERREKAER
 
BUDOKAIDO HAKEM VİZE SEMİNERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı
2- 4 vesikalık fotoğraf (talimatlara uygun sakalsız)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Budokaido lisansı fotokopisi (2010 yılı vizeli)
5- Hakem bilgi formu
6- Sporcu kimlik defteri (Federasyondan alınacak)
7- Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi 711 / 6299022 (IBAN: TR13 0006 2000 7110 2990 22) nolu Wushu Federasyonu Hesabına yatan; Hakem vize Semineri için 50 TL para dekontunun aslı (elden kesinlikle para alınmayacaktır)
8- 1 adet kapaklı plastik dosya
Bütün Budokaido Hakemlerinin bu vize sminerine katılmaları mecburidir. Seminere katılmayan hakemlere 2010 yılında yapılacak olan faaliyetlerde kesinlikle görev verilmeyecek olup, hakem terfi seminerlerine alınmayacaktır.

 
BUDOKAIDO ADAY HAKEM KURSU
YER : FORM-BECK / BURSA
TARİH : 19-20 ŞUBAT 2010
TARİH SAAT DERS ADI DERS ÖĞRETMENİ
19.02.2010 09:00-10:00 kayıt Çetin YILMAZ
Haydar VANLIOĞLU
10:00-10:30 açılış konuşması İlhami KONUKÇU
10:30-12:30 2009 yılı hakemlik faaliyetleri değerlendirmesi (sunum) İlhami KONUKÇU
13:30-13:30 öğle yemeği ---
13:30-14:30 hakemlik nedir? İlhami KONUKÇU
14:30-15:30 hakem yönetmeliği ve ilişkileri Akif İNCİ
15:30-17:00 oyun kuralları Murat ER
17:00-18:00 hakemlik ve sağlık Çetin YILMAZ
 
BUDOKAIDO ADAY HAKEM KURSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- Savcılıktan alının sabıka sicil kaydı
2- Sağlık raporu
3- İl Spor Müdürlüklerinden alınan sporcu ceza kaydı
4- 4 vesikalık fotoğraf (talimatlara uygun sakalsız)
5- Lise ve dengi okul mezuniyet belgesi (Milli sporculardan mezuniyet aranmaz
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Budokaido lisansı fotokopisi (2010 yılı vizeli)
8-Hakem bilgi formu
9-Sporcu kimlik defteri (Federasyondan alınacak)
10-Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi 711 / 6299022 (IBAN: TR13 0006 2000 7110 2990 22) nolu Wushu Federasyonu Hesabına  yatan; Aday Hakem kursu için 30 TL para dekontunun aslı (elden kesinlikle para alınmayacaktır)
11-1 adet kapaklı plastik dosya

 
Hakem Bilgi Formu
Sporcu Bilgi Formu