Türk Vuşu´cularından Çine tepki

Mücadele Sporları Güç Birliği adı altında kurulan sivil oluşum Çin´de yaşanan vahşete karşı birlik çağrısında bulundu.

Türk Vuşu´cularından Çine tepki
A+ A-

 
 Mücadele Sporları Güç Birliği adı altında kurulan sivil oluşum Çin’de yaşanan vahşete karşı birlik çağrısında bulundu. Mücadele sporları ile uğraşan, Çin’in milli sporu Vu Şu’yu Türkiye’ye getirip yayan, Federasyonunu kuran, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren yüzbinlerce Vu Şu sporcusu, Antrenörü, Hakemi ve idarecisine insani ve demokratik tepkilerini göstermeleri için birlik çağrısı yapılıyor.Lütfen okuyunuz ve paylaşınız. 

     Çin, yüzyıllardan bu yana aynı coğrafyayı paylaştığı ve 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan Uygur Türk’lerine sistemli bir şekilde, kısırlaştırma,  topraklarını ellerinden alma, sürgün, Türkçeyi, yani dillerini ve dinlerini yasaklama, en kötü işlerde çalıştırma, okumalarını, iş güç sahibi olmalarını, ticaretlerini engelleme ve dolayısı ile ekonomik baskı altında tutma, zoraki Çin’li kızlarla evlendirerek asimile etme, sürgün hatta katliama varan ölçüsüz güç kulanımı ile adeta bir soykırım uygulaması yapmaktadır. 50 yıl önce on milyon nüfusa sahip olan bu millet, bugün sekiz milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Bu da soykırımın gerçek kanıtıdır.  

 


     Özgürlük ve bağımsızlığın ve de insanın insanca yaşama hakkının evrensel yasalarla garanti altına alındığı yüzyılımızda, bu insanlık dışı olaylara, Uygur Türk’leri kendi vatanlarında komünist Çin’in faşizan politikasının en çirkin yüzü ile karşı karşıya kalmıştır.   


     Bugün, Çinlilerin bir fabrikada iki Uygur Türk’ünü katletmeleri ile başlayan olaylar sonunda, başta Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi ve Kaşgar olmak üzere birçok şehrin sokakları hunharca öldürülmüş binlerce Türk ve Müslüman insanın kanı ile sulanmıştır. Bu vahşet gözlerden kaçırılamamış ve tüm dünya basınında tüm çıplaklığı ile yer almıştır. 


     İlk Müslüman Türk Devleti olan atalarımız  Karahanlılar’ın yurdu, Ankara kadar Konya kadar yakın Tanrı dağları, Altay, Karakurum ve Dünyaya medeniyetin altın çağlarını yaşatan Kaşgarlı Mahmut, Edip Yüğneki ve Yusuf Has Haciplerin diyarı bugün Çin’in zulüm ve vahşeti altında inlemektedir.  


     Burada yaşanan etnik bir kavga değildir. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye yaptığı ziyaret, uzak diyarlardan gelen kardeşlerle sarılmak, koklaşmak, dertleşmek ve hasret gidermek çok görülmüş ve burada yaşayan soydaşlarımıza Çin, fazla ileri gitmeyin kabilinden gözdağı verme harekatına girişmiştir. 


     Bu durum karşısında, Türkiye’nin, Stratejik Ortaklarımızın, Medeni Batının, Birleşmiş Milletlerin, Nato’nun, Türk dünyasının ve  Müslüman Aleminin yalnızca kınaması yetmez. Diplomatik girişimlerle olaylar önlenmeli, endişe içinde yaşayan soydaşlarımıza güvence verilmeli ve huzur içinde insanca yaşayacakları bir ortam ve düzen sağlanmalıdır. Dünyayı istila eden kalitesiz ve sağlıksız oyuncaklardan, ağır sanayi malzemesine tüm Çin mallarına boykot getirilmeli ve değişik tipte ambargolar uygulanması sağlanmalıdır.  Ülkemizde başlatılan Çin malına boykot kampanyaları her alanda yaygınlaştırılmalıdır.Gerçek amaç Doğu Türkistan’ın özgürlüğüne kavuşması olmalıdır. 


     Bu konuda Mücadele sporları ile uğraşan, Çin’in milli sporu Vu Şu’yu Türkiye’ye getirip yayan, Federasyonunu kuran, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren yüzbinlerce Vu Şu sporcusu, Antrenörü, Hakemi ve idarecisi olarak bizlere de düşen görev son derece büyüktür.  


     Türk Dövüş Sanatları veya Mücadele Sporları ailesi Türkiye’nin en büyük spor ailesidir. Bu ailenin onurlu tepkisini ortaya koymak için, başta Vu Şu Federasyonumuzun değerli yetkililerinin yapacağı  çalışmalar, eylemler ve Çin’e ulaşacak protestolar çok anlamlı olacaktır. Eylemlerden biri  Uluslararası Vu Şu Federasyonunun dikkatinin çekilmesi olmalıdır. Özellikle Çin’in önayak olduğu Uluslararası yarışma ve organizasyonlar boykot edilmeli ve bu yönde Uluslararası gayret içinde bulunulmalıdır.  


     Böylesi onurlu bir eylem tüm Mücadele Sporları camiamızın, medyamızın, sportif kurum ve kuruluşlarımızın asıl görevi olmalıdır. Bu eylem, birlikteliğimizle akılcı bir sistem dahilinde şekillenecek ve yaygınlaşacaktır.  


     Bu çalışma aşağıdaki kişi ve kurumlarca yürütülmektedir; 


     Mücadele Sporları Güç Birliği

     Mücadele Sporlarının duayen ismi. Prof. Dr. İbrahim Öztek.

     Tercüman Gazetesi spor yazarı. Türkiye Mücadele Sporları Danışma Kurulları Başkanı .
     K. Muzaffer Ilıcak

     Gençkuşak spor dergisi ve sahibi. Osman İslam.

     Figthline spor dergisi ve sahibi. Mehmet Güney.

     Türksoyla ipekyolu dergisi ve haber koordinatörü Mustafa Gürbüz.

     Mücadele sporları portal sitesi.www. turkdosport.com. Ayhan Kısrure  


Bu düşünce hareketimize spor camiamızın desteklerini beklemekteyiz.

 

     En içten sevgi ve saygılarımızla. MÜCADELE SPORLARI GÜÇ BİRLİĞİ