Aiki Do Tarihi ve Gerçekleri

Belirli bir taraftar kitlesi olan “Aikido” hakkında , diğer Japon Sanatları çerçevesinde bilinmesi gereken bazı gerçekler mevcuttur...

Aiki Do Tarihi ve Gerçekleri
A+ A-

Belirli  bir taraftar  kitlesi olan “Aikido” hakkında , diğer Japon Sanatları çerçevesinde bilinmesi  gereken  bazı gerçekler  mevcuttur...Orijini ,kronolojisi, stilleri,organizasyon yapıları   incelendiğinde ve tüm bunlar  bir   puzzle’ın parçaları olarak bir araya getirildiğinde,   piyasalarda muteber olanlardan çok  daha farklı formatlar kendiliğinden ortaya çıkabiliyor... Hele son zamanlardaki  gelişmeler ise hayli ilginç!..


Konu incelendiğinde  aşağıdaki hususlar  net bir şekilde gözlerden kaçmıyor:


-1920 lerde “Ueshiba’nın”   “Jiu Jutsu “sistemindeki ekollarda  başlamış olduğu  çalışmaları  1930 lu  yılların sonunda  kendince yorumlayarak  ilk aikido  oluşum nüvelerini ortaya koyarak şekillendirmeye başlaması  disiplinin  önemli ana noktalarından birisi halinde önemini koruyor...


- Hikayenin başlangıç ve odak  noktası olarak  hemen  tüm yollar  “Daito  Ryu Ju Jutsu” (Büyük Doğu Okulu) nirengi noktasında kesişiyor...

Ancak bu noktada  kronoloji gözetilmeden  yapılan  manüpülasyonla bu sisteme  bazı kaynaklar “Daito Ryu Aiki Jutsu “ derler ki , bu doğru olmayıp  stilin  başlangıç adı “Daito Ryu Ju Jutsu “ olup “Takeda “ tarafından ortaya  çıkartıldığı varsayılmaktadır... Bu tip kronoloji  gözetmeden “isim ,sistem” çerçevelerinde  yapılan manüpülasyonlar japon  ustalar tarafınca çok sıkca başvurulan  bir olgu olup, diğer  sistemlerde  de bolca mevcuttur..Bu nedenle fazla yadırganacak  taraf  mevcut değil.).Takeda’nın  , “Koshima Shinden, Jikishinkage Ryu  ve Sumo “ üzerine  çalışmalar yaptığı özetlenmektedir... Daito Ryu stilinin savunucuları sistemin japon tarihinde yüzlerce yıl öncesine dayandığını iddia ederlerse de , Takeda ‘dan öncesine dair bu stile ait iz maalesef  mevcut değildir...Sistemi kuran ya da restore eden Takeda olarak görülür ve tarihi onunla başlar...


-Daito Ryu ile aynı soydan gelen başlıca sistemler “Aikido , Hakko Ryu ve Hapkido “olarak özetlenebilir...


- “Daito Ryu “, Aikido üzerinde en çok etkisi olan , fikir veren  sistem olup , çıplak  el vuruşları yanısra ağırlıklı olarak “atış, tutuş,kilit vb teknikleri” üzerinde yoğunlaşmış  bir sistem olarak ortaya çıkıyor...Daito Ryu (Büyük Doğu Okulu) döneminde Japonya nın önde gelen “Jiu Jutsu” okullarından biri olup, Ueshiba ‘nın “Aikido “yu kurmasına vesile olan ana sistemdir... Ueshiba ‘nın bu sistemi çalışırken aynı zamanda bir kılıç sistemi olan “Kenjustu” dan da ilham aldığı söylenir...


- Ueshib a 1912 de Hokkaido ya  taşınır ve 1915  de  “Takeda”  ile beraber çalışmaya başlar...Daito Ryu ile  işbirliği  1937  ye kadar  süregelir...


-1937 den  sonra Ueshiba “Daito Ryu “ ve Takeda “dan uzak  durmaya başlar...Bu dönemlerde  Ueshiba  sanatını  “Aikibudo “ olarak  adlandırır...N e zaman “Aikido “ kelimesini kullandığına dair  net bir bilgiye rastlanamıyor...1942  de Ueshiba  formatı “Aikikai Foundation” organizasyonu altında toparlanır...

Ancak , tabi ki diğer yanda bağımsız  aikido stilleri de oluşmuş olup,faaliyetlerini  sürdürmektedirler..
 
 


.İlk  bağımsız stil “Yoseikan Aikido”  Minoru Mochizoki tarafınca  oluşturulmuştur...
 


- Yoshinkan Aikido , “Gozo Shioda “tarafından 1955 de ortaya atılır...


-1967 de sportif aikido  olarak en önemli  atağı “Shodokan Aikido “ yapar...Sistem “Kenji  Torniki” (1900 –1979) tarafından oluşturulur...Ueshiba ile “Ju Jutsu” teknikleri  konusunda çalışmaları neticesinde Torniki “Ju jutsu cuların” iç içe,temasta  bulundukları “Kodokan “için bir “self  defans form serisi “ (Goshin Jutsu Kata) hazırlamış ve müteakiben kendi sistemini kurmuştur...Bu sisteme “Sportif Aikido “olarak refere edilir, ve yarışma yapılır...Diğer aikido sistemlerinden farklı olarak “serbest randori” yansıra “randori ve kata” sistemlerine  ağırlık verilir...1967 de oldukca aktif  birisi olan Torniki “Shodokan Honbu Dojo”yu  Osaka ‘da iyice pekiştirir...Ve sistem “JAA (Japan Aikido Association” olarak resmiyet kazanır...


-Bunlardan başka  gerçek müsabaka olan “Shiai”  çeşitli üniversite klüplerinde geniş  taraftar kitleleri tarafından sevilmeye başlanmıştır...


-1969 da Ueshiba ‘nın ölümüyle  2  temel stil daha oluşur:


**) “Aikido Honbu Dojo “ nun  şef antrenörü  “Tohei “nin, başkanlığa geçen Ueshiba’nın oğlu  Kisshomani  Ueshiba ile olan  anlaşmazlıkları  neticesinde, Tohei ayrılarak  kendi  stili  olan “Shin Shin Toitsu Aikido “ yu  kurar...


**) Saito ise “Iwama Ryu “yu kurar...akabinde Iwama stili de Saito ‘nun 2002 deki ölümüyle  2  gruba  ayrılırlar...Bir  grup “Aikikai Topluluğu “içinde kalırken diğeri  bağımsız organizasyon“ Shin Shin Aikishuren Kai “yi  Hitohiro  Saito etrafında  oluştururlar...


Neticede , Aikido çeşitli  kulvarlarda , çeşitli  bakış açılarınca , her ne kadar bazı  grupların  ”sistemde  yarışma olmaz “  demesine  rağmen bu kulvarda da  sportif  uzun yıllardan beri yapılan yarışmalar  ve hatta hatta son zamanlarda  kendine özgü “Full  Contact  Aikido”  yarışmalarının  bile başlamış olması  gayet ilgi  çekici bir görünüm arzediyor...


Ve  işin en önemli  bölümü   “2010  Pekin / Çin  Mücadele  Sanatları Oyunları  “ ile gündeme gelmiş oldu..”.Gasif  ve Oic “  gözetiminde yapılacak  olan  ve bir nevi “Mücadele Sporları Olimpiyatları “ sayılabilecek bu organizayonda  , aikido branşında   “IAF (International Aikido Federation ) da  yer alarak faaliyet  gösterecek, bir nevi rüştünü ispat edecek...Ve  işin en ilginç noktası “IAF “ ın  “Aikikai Honbu Dojo “ile gayet yakından ilintili olması...Aikido dalında dünyada 90 civarında aikido organizasyonu olmasına karşın, sportif yarışmalar konusunda her zaman seçici ve olumsuz düşündüğünü belirterek 45 üyeliği  kabul etmiş olduğunu belirten sözkonusu federasyon gayet ilginç bir kulvara girmiş gözüküyor... Zira, “Amatör Spor” “ ve “Oic ve Gasif “felsefelerinin   ağırlıklı olarak “Sporda Yarışma Kuramı” üzerine kurulu olduğunu farkeden kuruluşlar çizgilerini yeniden ve ciddi şekilde gözden geçirmek zorunda kalıyorlar...