Dr.Cengiz GÜLER aramızda

Dr.Cengiz GÜLER, hocamız tecrübelerini bilgi birikimini eğitim, spor ve kültür yazılarıyla yakında aramızda.

 Dr.Cengiz GÜLER aramızda
A+ A-

 Dr.Cengiz GÜLER, hocamız tecrübelerini bilgi birikimini eğitim, spor ve kültür
yazılarıyla yakında aramızda.
 
 
 Dr.Cengiz GÜLER aramızda
Dr. Cengiz GÜLER kimdir.
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Spor Yönetimi branşında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.
Deniz Kuvvetleri’nde almış olduğu eğitim paralelinde 25 sene öğretmen subay olarak görev yaptı. Bu sürenin 20 yılını, Deniz Harp
Okulu’nda ÖğretimÜyesi olarak tamamladı. Bu süre içerisinde Atletizm ve Judo takımlarına
antrenörlük yaptı. Askeri Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonalarında idareci olarak görev aldı. 
Deniz Harp Okulu tarafından icra edilen Uluslararası
Denicilik Yarışmaları’nın 5 sene genel sekreterliğini yaptı. TKY ve STCW eğitimleri aldı.
2008-2013 yılları arasında Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı ve 2011-2013 yılları arasınada Deniz Kuvvetleri Gücü Komutan Vekili
olarak çalıştı.
2013 yılında kendi isteğimle kıdemli albay rutbesinden emekli oldu.
Spor hekimliği sempozyumu, antrenör seminerleri,
yelken/kürek eğitimi, uluslararası spor bilimleri kongreleri, egzersiz fizyolojisi ve
antrenman bilimi sempozyumlarına iştirak etti ve proje sundu.
Spor bilimleri dergileri ve çeşitli kurum ve kuruluşların spor ile ilgilibültenlerinde makaleleri yayımlandı. 
“Sporda Dijital Devrim Espor” (editör), “Spor mu? Felsefe m&? Sanat mı?” “Gençay Gün’ün Not Defter&” ve Spor Eğitiminin Felsefesi Tarihi ve Yeni Yaklışımlar adlı kitapları yayımlanmıştır.
 Ayrıca “Spor Bilimleri Uygulamalı Dersler” (Editör) isimli kitap çalışması basım aşamasındadır.
Spor yapmaya Beylerbeyi Spor Kulübü’nde 7 yaşında başladı. Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü’de aktif spor yaşamıma devam etti. 
Sayısız İstanbul birincilikleri ve 11 kez Türkiye birincisi oldu. Olimpiyat, dünya, avrupa, balkan
şampiyonarı ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil ederek madalyalar kazandı.
 
30’un üzerinde milli oldu.
Subaylık görevimini bıraktıktan sonra Haliç, Uluslararası Kıbrıs ve Fenerbahçe Üniversitelerinde Yrd.Doç.Dr. Öğretim üyesi olarak çalıştı. 
Halen İstanbul RumeliÜniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI
& SSCI & Arts and Humanities) 
Uluslararası d&ğer hakeml& derg&lerde yayınlanan
makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
 Yazılan uluslararası k&taplar veya k&taplarda bölümler
Sporda Dijital Devrim Espor (Editör) Ekim 2019., ISBN
978-605-7805-91-1., Gazi Kitabevi - Ankara.
Sporda Dijital Devrim, Kitap Böümü “Spor Felsefesi ve
Espor İlişkisi” Ekim 2019.
Sporda Dijital Devrim, Kitap Bölümü “Espora Başlama ve
Esporcu Olma Organizasyonu” Ekim 2019.
Spor mu? Felsefe mi? Sanat mı? Gazi Kitabevi, Aralık 2019,
ISBN.978-975-8396-76-4. Ankara.
Gençay Gün’ün Not Defter&
Spor Eğitiminin Felsefesi Tarihi ve Yeni Yaklışımlar
yayımlanmıştır.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makalelerUlusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
basılan bildiriler
 
 Dİğer yayınlar
“Judo’nun Türkiye’de ve Dünya’da Teşkilatlanma Esasları
ve Yurtdışı Müsabakalarda Başarılı Olma Hususunda Bir
Yaklaşım” Beden Eğitimi ve Spor. Danışman: Prof.Dr.
Fehim Üçışık, 1991.
“Judo Antrenmanının İdari ve Teknik Açıdan Ergonomik
Organizasyonu” Danışmanlar: Prof. Dr. Sacit Adalı, Prof.Dr.
Fehim Üçışık, 1996.
Judo Antrenmanı Yapılan Alanlarda Ergonomik Açıdan
Temel Prensipler, Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı.1, (79-
87 Arasındaki Sayfalar) 1997.
Judo’ da En Çok Görülen Sakatlanmalar Nedenleri ve
Önlenmesi, Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı.2, (35-40
Arasındaki Sayfalar) 1997.
“Sağlık İçin Spor” Deniz Harp Okulu Bülteni, Yıl 222, Sayı
33 Ağustos1995.
Hatice İlhan Odabaş, İbrahim Turgay Turan, Melike Lale
Güler, Mustafa Aslan, Cengiz Güler (05.07.2017
-08.07.2017 ), Yayın Yeri: 22nd Annual Congress of The
European College of Sport Science, 2017.
Uluslararası atıflar Ulusal & Uluslararası Projeler
İdar& Görevler
Beden Eğitimi Öğretmeni (Teğmen), Deniz Harp Okulu,
Tuzla/Istanbul (1988-1999)
Personel Subayı, 2. Amfibi Deniz Piyade Taburu,
Foça/Izmir (1993-1994)
Beden Eğitimi Öğretim Üyesi (Üsteğmen), Deniz Harp
Okulu, Tuzla / Istanbul (1994-1998)
Beden Eğitimi Öğretmeni (Yüzbaşı), Deniz Astsubay
Hazırlama Okulu, 
 Beylerbeyi/Istanbul (1998-2001)
Beden Eğitimi Öğretim Üyesi (Binbaşı), Deniz Harp Okulu,
Tuzla/Istanbul (2001-2008)
Beden Eğitimi Bölüm Başkanı (Yarbay/Albay), Deniz Harp
Okulu, Tuzla/Istanbul (2008 -2013)
Deniz Kuvvetleri Gücü Komutan Vekili (Albay), Deniz Harp
Okulu, Tuzla/Istanbul (2011 -2013)
Deniz Kuvvetleri Gücü Komutanı (Albay), Deniz Harp
Okulu, Tuzla/Istanbul (2013)
Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.
Yrd.Doç.Dr. (2014-2018)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu. Yrd.Doç.Dr. (2017-2018)
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi (2018-2019)
B&l&msel ve Meslek& Kuruluşlara Üyel&kler
Spor Bilimleri Derneği
Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Galatasaray Spor Kulübü Eski Sporcular Derneği 
Emekli Subaylar Derneği (TESUD)
 
Judo Dereceleri
• Balkan Judo Şampiyonası, 60 Kg. 3.’sü, Tirgovişte,
Romanya, 1982
• Balkan Judo Şampiyonası, 60 Kg. 3.’sü, Atina,
Yunanistan, 1983
• Uluslar Arası 60. Yıl Judo Turnuvası, 60 Kg. 1.’Si,
Istanbul, 1983
• Türkiye Judo Şampiyonası, 60 Kg. 1.’si, Bursa, 1984
• Olimpiyat Oyunları, 60 Kg. Los Angeles, A. B. D. 1984
• Üniversitelerarası Olimpiyatlar, 60 Kg. Kobe, Japonya,
1985• Türkiye Judo Şampiyonası, 60 Kg. 1.’si, Eskişehir, 1985
• Türkiye Judo Şampiyonası, 60 Kg. 1.’si, Eskişehir, 1987 
• Türkiye Judo Şampiyonası, 60 Kg. 1.’si, Kocaeli, 1988
• Türkiye Judo Federasyonu, Eğitim Komitesi Üyeliği,
1997-1999
• Dünya Askeri Oyunları, Hindistan, 2007
• Dünya Yüzme ve Hayat Kurtarma Şampiyonası, Almanya,
2010
• Dünya Askeri Deniz Pentatlonu Şampiyonası, Berga,
Isveç, 2012 
Dr. Öğretim Üyesi. Cengiz GÜLER