Miraç Kandiliniz mübarek olsun

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,

Miraç Kandiliniz mübarek olsun
A+ A-

ESMA KURTULUŞ - ANKARA- Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Görmez, 28 Haziran 2011 Salı gününü çarşambaya bağlayan gece idrak edileceğini belirttiği Kandilin, Hz. Muhammed Peygamber Cenab-ı Allah'ın izni ve keremiyle takdir buyrulan bir zaman diliminde önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da zaman ve mekanın sahibi Yüce Mevla'nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran manevi bir yolculuk anlamı taşıdığını kaydetti.
 
Her şeyden önce Miraç'ın, başta Hz. Muhammed olmak üzere her bir Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Allah ile buluşma ve selamlaşma, O'nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesile ile yüksek insani sorumluklar üstlenmek demek olduğu yorumunu yapan Görmez, "Bugün bize düşen Miracın metafizik mahiyetini, bütün ayrıntıları ile ele almak değil, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Mübarek gün ve gecelerin bugün eriştiği anlamları ihmal etmeksizin değerlendirmek gerekir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bugün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir" ifadelerini kullandı.
 
Miracın yücelme ve yükselme anlamlarını dikkate alarak insanlığın gelişme, ilerleme ve yükselme kriterlerini yeniden gözden geçirmek zorunda olduğunun altını çizen Görmez, insanlığın bugün sahip olduğu maddi refah düzeyi ve bu düzeyi yakalamak için içine düştüğü ahval ve şeraitin dünyanın geleceği konusunda sorumluluk sahibi her bir insanda büyük kaygılar uyandırdığını kaydetti. Görmez, dünyaya bağlanma, bireycilik, bencillik, hayatın esas anlamlarına karşı kayıtsız kalmanın, sonuçta yeryüzünün fesadına yol açacak bir insan yetiştirme düzenini sorgulamayı gerekli kılmakta olduğunu belirtti.
 
Dünya ve ahiret dengesine önem veren yüce dinin açısından maddi refah, ekonomik gelişme ve üretimin önemli olduğunu kaydeden Görmez, ancak manevi değerleri yok sayan bir maddi kalkınma, haram helal tanımayan bir ekonomik gelişme, insana emeğe ve çevreye saygı duymayan bir üretimin insanı yüceltmediğini aşikar bulduğunu aktardı. Görmez, miracın manevi anlamalarına odaklanarak Hz. Muhammed Peygamberin yaşadığı bu büyük tecrübeden dersler çıkarmak ve insanlığın izzet ve itibar arayışını yeniden sorgulamak
 gerektiğini belirtti.
 
Hayatın gerçek anlamlarını örtbas etmeye yönelik adımların maneviyatı çökerterek, hayatı anlamsız bir oyun ve eğlenceyle eş tutan bir düzeneğe teslim ettiği değerlendirmesini yapan Başkan Görmez, esasen her Müslüman'ın şartsız bir teslimiyetle eda ettiği beş vakit namazın gerçekte her daim Allah'ın adını yüceltme, onu anma ve hayatın merkezine yerleştirmek gibi anlamlar taşıdığını söyledi. Görmez, Müslümanların birer Miraç ikramı olarak gördükleri namazın böylece gerekli teslimiyetle eda edildiğinde dünya ve ahret dengesinin biri lehinde diğerini ihmal ederek gerçekleştirilmesine imkan ve ihtimal bulunmamakta olduğu bilgisini vererek, bu anlamda miraçta Hz. Muhammed ile Yüce Rab arasında gerçekleşen diyalog ve selamlaşmanın (tahiyyat) bir Miraç hediyesi olan namazlara yerleştirilmiş olmasının namazın müminin miracı sayılması bakımından son derece önemli olduğu kaydetti.
 
Duanın da bir miraç olduğu bilgisini veren Görmez, "Dua, Allah ile kul arasında yüksek bir diyalog ve selamlaşmadır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Miracın bu engin anlamları üzerinde tefekkür ederken, miracın topraklarında on yıllardır süre gelen, bölgenin ve bütün insanlığın huzur ve barışını tehdit eden zulüm ve haksızlıkları unutmayalım. Yanı başımızda dost, kardeş, komşu ve akraba olduğumuz Suriyeli kardeşlerimizin içine girdikleri kaos ve sıkıntıdan yükselerek kurtulmaları için dua ve niyazda bulunmayı ihmal etmeyelim. Bu duygularla ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin kutlu Miraç Kandilini tebrik ediyor, Miraç Kandilinin aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.