Kick Boks Kuşak düzenlemesinde son Şans

Kick Boks Federasyonumuzun Amatör Kick Boks Kuşak ve Dan Sınav Talimatı

Kick Boks Kuşak düzenlemesinde son Şans
A+ A-

 
 

 

  20.8.2007 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Web Sitesi www.gsgm.gov.tr ve Federasyonumuzun Web Sitesi www.turkiyekickboksfederasyonu.gov.tr sitelerinde yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

Anılan Talimatın “Geçici I. Maddesinde bu talimatın yayımlandığı tarihten önce kick boks çalışması yapılan kulüp, dernek, tescilli özel spor salonları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde yapılan çalışmalarda verilen kuşak dereceleri olup; Federasyonca belirlenecek tarihe kadar Federasyona bildirilen bütün kuşak dereceleri değerlendirilecek, oluşturulacak Denklik Komisyonu uygunluk görüşünün Yönetim Kurulunun onayından sonra Federasyon Kayıtlarına alınır” hükmü yer almaktadır.

Bu hususla ilgili olarak illerden gelen yoğun talep üzerine Federasyon Yönetim Kurulumuzca alınan 18.06.2009 tarih ve 23 sayılı karar uyarınca, bu güne kadar Federasyonda herhangi bir kuşak kaydı bulunmayan renkli kuşak sahibi sporcuların yeniden kayıt altına alınması kararı alınmıştır.

Buna göre;
1-Kuşak listeleri formata tam olarak hazırlanacak Kulüp yetkilisi ile İl Temsilcisinin İmzalamasından sonra evraklar

İl Müdürlüğünün üst yazısıyla Federasyona gönderilecektir.
2-Listelerde isimleri bulunan sporcuların nüfus kimlik fotokopisi, 2009 yılı Lisansının fotokopisi, 1 adet vesikalık

fotoğraf ve Sporcu Bilgi Formu listeye eklenecektir.
3-Kimlik ve kayıt ücreti olarak Federasyonumuzun Halk Bankası opera Şubesinde bulunan 05 00 00 10 nolu özel hesabına

kişi başı 60,00.-TL.sı yatırılacak ve makbuz evraklarla birlikte gönderilecektir
4-Söz konusu kayıt işlemleri için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2009 olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular

kabul edilmeyecektir.