Yönetim Kurulu Toplantısı

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu 05.08.2011 tarihinde Federasyon Başkanı Halil DURNA´nın başkanlığında İstanbul´da toplandı.

Yönetim Kurulu Toplantısı
A+ A-

Yönetim Kurulu Toplantısı
 

Türkiye Muay Thai Federasyonu

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE ALINAN KARARLAR

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu 05.08.2011 tarihinde Federasyon Başkanı Halil DURNA’nın başkanlığında İstanbul’da toplandı ve aşağıdaki kararları aldı.

1-)12 Nisan 2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 10. Maddesi gereğince 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun ek-9 uncu maddesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili kanuna göre Federasyonumuzun yurtiçi bağlantılarını sağlamak üzere, il temsilciliklerimizin yeniden yapılandırılarak, Bağımsız Spor Federasyon İl Temsilciliklerinin teklif edilerek atanabilmesi için Federasyon Başkanı Halil DURNA’nın teklifi ve Genel Müdürün onayına sunulmasına.

2-)İlgili kanuna göre Federasyon Genel Sekreterliği görevinde bulunan Ömer IŞIK’ın, genel sekreterlik görevinden ayrılarak, başarılı çalışmalarından dolayı Federasyon Genel Koordinatörü olarak devametmesine, aldığı ücretin aynen devamına. Boşalan Genel Sekreterlik kadrosuna ilgili kanuna göre Genel Sekreterlik görevine Gülşen ÇETİN’in Federasyonumuz Genel Sekreterliğine atanmasına, Genel Sekreter VekiliKorkmaz ATALAY’ın görevinin aynen devamına, Federasyonumuz Genel Sekreterliğine ataması uygun görülen Gülşen ÇETİN’in aylık asgari ücretin %200 artırılmış şekliyle ücret ödenmesine, bununla ilgili sözleşme ve resmi işlemlerin tamamlanmasına;Türkiye Muay Thai Federasyonu Resmi Web Sitesi

Türkiye Muay Thai Federasyonunun Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki bilcümle resmi ve hususi dairelerde , müesseselerde , kurum ve kuruluşlarda, özel ve tüzelkişiler, kamu iktisadi işletmeleri, kamu iktisadi devlet teşekküllerinde, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde, ahzu kapza işlerinde temsil ve ilzam’a,bankalarda vadeli, vadesiz ticari hesaplar açtırmaya, açılmış ve açılacak hesaplardan para çekmeye, para yatırmaya, krediler almaya, borçlanmaya, kefilgöstermeye, menkul ve gayrı menkul mallar almaya, satmaya, ipotekvermeye, kabule, ihtilaflı işlerde avukatlar tayin etmeye, azletmeye, sulh veibraya, davadan feragate, feragati davayı kabule, federasyonun amaçları doğrultusunda yazılı konularda amaç ve konularına giren bütün işlerde federasyonu son dereceye kadar temsil ve ilzama yetkili olmak üzere Federasyon Başkan Halil DURNA, Teknik Asbaşkan Okşar TAŞTAN, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YILDIZ, GenelSekreter Gülşen ÇETİN, Genel Sekreter Vekili Korkmaz ATALAY’a imza yetkisi verilmesine ve imza yetkisi verilenlerin herhangi ikisinin Ana Statü hükümlerine göre müşterek imza ile yetkili kılınmasına,

3-) 2011 yılında Özbekistan’da yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası kampının Kayseri’de sponsor desteği ile yapılmasına, sponsor bulunamadığı takdirde İstanbul’da Burhan Felek Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezinde yapılmasına,

4-) Minikler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonasının 20-23 Ekim 2011 tarihleri arasında Konya’dayapılmasına.

5-)2011 Minik-Yıldızlar Balkan Şampiyonasının 25-27 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılmasına. 2011 Vetaryanlar Muaythai Şampiyonasının 16-18 Aralık 2011 Tarihinde İstanbul veya uygun görülecek yerde yapılmasına.

6-) Federasyonumuz; Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör çalıştırılması hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesine istinaden Spor Genel Müdürlüğü Bünyesinde sözleşmeli Antrenör olarak görev yapma talebi ile ilgili dilekçeleri olan, ve incelenen Muay Thai Milli Takım Teknik Direktörü ve Mersin İli antrenörü Engin KISA ile Adana İli antrenörü Hasan AYKOL’un talebleri incelenmiş olup, sözleşmeli antrenör olarak çalışmaları Federasyonumuz Yönetim Kurulumuzca uygun görülerek Spor Eğitim Dairesi ve Genel Müdürlük Makamına talebelerinin sunulması için gereğinin yapılmasına,

7-) Marmara Bölge Başkanlığına vekâleten, Danışma Kurulu Başkanı ve  Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Muzaffer ILICAK’ın başkanlık yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.