Avşar,Kars Kafkas Ünversitesi rektör adayı

Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar Kaü’de Rektör AdayıProf. Dr. Fatih Mehmet Avşar Kaü’de Rektör Adayı
 KAÜ’nün ‘Bir Dünya Üniversitesi’ olması için eğitim, öğretim kadrolarının katılımını sağlayarak, Dünya üniversiteleri ile entegrasyonu sağlayacaklarını belirtti.

Yeni bir anlayışıla yola çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar, Kars halkına heyecan katan, ihtiyaçlarına hizmet eden ve KAÜ’yü öncü bir üniversite haline getirmek için aday olduğunu söyledi.
Mensubu olduğumun üniversiteyi vizyon 2023 hedefleri doğrultusunda yeni Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisi yapma yolunda çaba harcayacağını ifade eden Prof Dr. Fatih Mehmet Avşar, “Kafkas Üniversitesi’ni Dünya’nın en gelişmiş ilk 500 üniversite arasına sokmak hadefiyle üniversite yönetimine talip oldum. Yönetim anlayışımız demokratik ve katılımcı olacaktır. Üniversitemiz imkanları adelet, faydalılık ve Liyakat esaslarına göre dağıtılacak. Akademisyenlerimiz kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kazandıkları özlük hakları başka hiçbir ölçüt etkene bakılmaksızın bir hak olduğu düşüncesiyle yola çıkılarak verilecektir” dedi.


Bu video 289 defa izlenmiştir.

Bu Videolar da İlgiliniz Çekebilir