A+ A-

Spor Kulüpleri Yasası

Yıllardır spor kamuoyunun gündeminde olan spor kulüpleri yasasının bu günlerde  tekrar gündeme gelmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların TBMM de siyasi partilerce gündeme alınması sevindiricidir.Ümit ederizki spor un bilhassa amatörlerin sorunlarını çözebilirler. Sporun elli yıldan fazla olarak milli  sporcu,antrenör,teknik direktör, spor akademisyeni ,spor teşkilatının federasyon,gençlik ve spor genel müdürlüğü, Galatasaray Spor kulübü, İstanbul Olimpyatları düzenleme kurulunda ve Marmara Üniversitesi spor bilimleri fakültesi gibi sporla ilgili kurumlarda görevlerde bulundum. Bu birikimlerimize istinaden sporla ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum .Türkiye`mizde sporun her platformunda ve büyük   başarılar kazanmamız ,tesis ve uzman eleman konularındada Dünyanın sayılı ülkeleri arasında olmamız en büyük arzumuzdur.Ülkemizde her konuda yeterli potansiyel mevcuttur,önemli olan bu potansiyelleri Ergonomik olarak planlamak ve uygulamaktır. Yetenek seçimi ve sportif yönlendirme(yıldız sporcu yetiştirme projesi) ,spor tesisleri ve diğer konulardaki düşüncelerimi daha sonra paylaşacağım.
   
1-Sporcularımızın ve teknik heyetin milli takım kamplarında ,federasyonun ve sporla ilgili diğer kuruluşların yaptıkları faaliyetlerdeki geçen sürelerin ,temsil ,yıpranma ve mağduriyetlerden dolayı emekliliklerine sayılmaları. Süre ise  ,milli takımlardaki hizmet yıllarının toplamı kadar olmalıdır.
2-Başarılı sporcuların üniversiteye yerleştirilmeleri kanununu ilgi tutarak(2547 .Yök)
 Üniversitedeki lisans eğitimi sırasında girdikleri müsabakalarda ve uluslararası müsabakalarda başarılar almış sporculara ,lisans üstü(Yüksek lisans ve doktora) haklarının verilmesi,doktorasını bitirmiş milli sporcuların ,teknik direktör ve antrenörlerin ,yöneticilerin,hakemlerin milli takımlardaki hizmetleri ve aldıkları derecelerin ,  akademik yükselmelerde ,Dr.öğ üy. Doçentlik ve Profösörlükte (2547 YÖK kanunu) akademik çalışma olarak kabul edilmeleri ve branş akademisyenliklerinin önü açılmalıdır.(konu ile ilgili YÖK.yönetmeliğinde değişiklik yapılmalıdır.)
3-Spor kulüplerindeki amatör şubelerinin başarıları göz önüne alınarak ve gelirlerinin sadece amatör şubelere harcanacağı ,müteşebbislerinde ortak olacakları "Destek Anonim Şirketler "kurtulabilmeli .
bu şirketlerdeki müteşebbis hisseleri yüzde elliyi geçmemeli.
Bu şirketler kamu yararlı şirketler statüsünde sayılmalı ve kuruluşlardaki mali yükümlülüklerden muaf olmalı .Bu şirketlerle ilgili projeler ,kulüpler veya müteşebbisler tarafından spor bakanlığına verilerek  gereken izin alınmalı ve kuruluşları gerçekleştirilmelidir.
4-Kulüplere üyeliklerin kolaylaştırılmaları ve Elktronik müracaatların ve imzaların kabul edilmeleri.
Ülkelerini yurt dışında  şampiyonlar ligi ve alt liglerde temsil etmiş takımlara vatandaşların üyeliklerinin önü açılmalı ve üyelikler yaygınlaştırılarak ,aile ,çocuk üyeliklerinin geliştirilmeleri.
Genel kurullar elektronik ortam veya delege sistemi ile yapılmalı .(çok sayıda üyeliklerde
belirli sayıya bir delegelik vermeli.)Kulüpler tüzüklerinde bunları düzenlemeli.Üyelik ücreti ve aidatlar asgari ücrete göre ayarlanmalıdır.
Kulüplerdeki lisanslı sporcuların( 18 yaş.Küçük) ,kulübe üyelikleri sırasında bu sürelerin kıdem olarak sayılmaları.
5-5774 Sayılı ,Başarılı sporculara aylık bağlanması ile Devlet Sporcusu ünvanımın verilmesi.
Bu kanundaki ,Amaç Madde 1 (1)kısmındaki" ,takım halinde olimpiyat ve Dünya şampiyonu olmuş ibaresinin kaldırılarak,takım halinde ve ferdi olarak başarı kazanmış amatör sporcuların ,milli takım teknik direktörü(federasyon un teknik direktörü) ve müsabakadaki antrenörüne İbaresinin yazılması "kanundaki diğer maddelerdeki çelişkileri giderecektir.
Kapsam .Madde 2-(1) deki  dördüncü satırdaki ;Büyükler katagorisinde  başlayan bölümün ; Yapılmış ,Olimpiyat ,Avrupa,Akdeniz Oyunlarında ,Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ,takım halinde veya ferdi olarak ilk üçe giren amatör sporcular ile bunların,teknik direktör(federasyon teknik direktörü),müsabakadaki antrenörlerini ,bunların ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını kapsar. Şeklinde deyiştirilmesi ile,
Ülke geleceği  için çok önem arz eden Sporu yapan ve yaptıranların desteklenmeleri gerçekleşmiş olur.
Yukarıdaki şartları sağlayanların Devlet sporcusu olmaları,şeref aylığından faydalanmaları sağlanmalıdır. Bu halka sahip olan kişiler hayatta iseler Gençlik ve spor genel müd,müraccat ederek gerekli belgeleri alırlar.Belge alımlarda zorluk yaşanırsa ,Medya haberleri,kafiledeki şahitler ve diğer hususlarla ispat yoluna gidilir.Bunu genel müdürlük koordine eder.Kanuni engelliler hariç.
Sporcu şeref aylığının aylık tutarı ,5774 Sayılı kanunun 3 maddesinin (3) fıkrasında belirtilmiş olup."Avrupa oyunlarının,Akdeniz oyunlarının"
Bu fıkranın (c) bentinde belirtilen Avrupa şampiyonası statüsü ile aynı kabul edilmelidir.
Spor kulüplerin amatör şubelerinin ,takım sporları şubelerinin ve ferdi spor şubelerinin takımları  Dünya ve Avrupa şampiyon takımlar liglerinde İlk üçe girmişlerse
Amatör sporcular ve takımın ,menajeri ve teknik direktör ve antrenörleri ne Devlet Sporcusu Hakkı verilmelidir.
Spor kulüplerinin diğer illerde faaliyet gösterebilirler.Spor okulları,kamp,çalışma,marketing vs.
Spor kulüplerinin antrenörleri milli takım antrenör ve teknik direktörü,Teknik kom.üyesi olmamalıdır.Şu anki yapı böyledir ve sporun KALKINMASI ve alt yapıyı engellemektedir.
6-Federasyonların seçimlerindeki eşitlik ve hakkaniyet ilkelerinden hareketle ,baskı ve benzeri hareketlerin asgariye indirilmesi için ,
Genel müdürlük ve il müdürlüğü oy kullanmamalıdır.
Kamu kulüpleri diğer kulüplere göre çok avantajlıdır dolayısı ile delege sayısını tesbit ederken bu durumda göz önüne alınmalı hatta Gençlik ve spor müdürlükleri kulüpleri bakanlık kulübü olduğu için oy kullanmamalıdır.
Federasyonların faaliyetleri çok fazla olmasından dolayı başkanlıkların tüm mesailerini federasyona vermeleri zarureti doğmuştur.Mevcut durumda ise bu şartları sağlayan başkanlar azdır .kamu görevlerinde çalışanlar ise hem federasyon hemde diğer görevlerini aksatmaktadırlar.Fed.Başkanlığına aday olacaklar işyerlerinden tüm Zaman için müsaade almaları şartı istenmelidir.Mevcut sistemde müsabaka ve görevlendirmeler de izinli sayılmaktalar ama bu durumda asli görevlerini aksatmış oluyorlar ,dolayısı ile iki görevdede verimli olamıyorlarÖrnekleri çoktur .
Gençlik spor bakanlığı mensupları ve kamu mensupları ancak bu şartlarla aday olmalıdırlar.
Federasyonlar genel kurullarda alt yapı için ayrı bütçe ayırmaları .
Başarılı olmuş kulüplere maddi destek sağlamalı.Avrupa Şam.dereceye giren takımların
müsabaka giderlerini(yol,otel,yemek ,sağlık ve zaruri giderler.) karşılamalı.
7-Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmeleri Hakkı`nda yönetmelikte belirtilmeyen aşağıdaki konuların ilgililere hak olarak verilmesi.
Yapılan Olimpiyat,Dünya,Avrupa Oyunları ve şampiyonası,Akdeniz oyunlarında  büyükler ferdi  müsabakalardan sonra yapılan takım şampiyonalarında ilk üç dereceye giren takımın sporcuları,(federasyon teknik direktörü ) müsabaka antrenörüne ,takımlar müsabakalarındaki ödüllerin aynısı verilmelidir.
Ayrıca  branşı ferdi spor olan ama takım müsabakaları yapılan kulüpler müsabakalarında Dünya ve Avrupa şampiyonalarında (liglerde) ilk üçe giren kulüplerin sporcularına , menajer ve teknik heyete ferdi branştaki ödüller verilmelidir. İyi günler ve sağlıklar dilerim. 
 
Dr  Öğretim Üyesi Ali DEMİR
 
                                                               
            
 

Tüm Makalelerini Göster