A+ A-

Spor Federasyonları ve spor mevzuatı...

Spor Federasyonları ve spor mevzuatı...
( Kıymetli dostlar yazıyı ve yorumlamayı alabildiğine kısa tuttum biliyorum ki yazı ne kadar uzarsa okuyucusu o kadar az olur. Ama siz yinede 3-5 dakikanızı "spor adına" feda ederek lütfen bu yazıya okuyun"
 
19 Temmuz 2012 tarihinde, 28358 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan " Bağımsız Spor Federasyonları çalışma usul ve esasları" hakkında ki yönetmelikte Kanun koyucu ( Bazı hükümler yoruma açık olsada) durumu net bir şekilde ortaya koyarak federasyon harcamalarına projeksiyon sunmuştur.
Bu çercevede Mevzuatın 14. Maddesinin alt bendlerinde dikkat edilmesi gereken konuları birkez daha yazmakta fayda olacağı kanaatindeyim. 
Konuya geçmeden önce, işini doğru yapanları tenzih ederek söylüyorum ki bu mevzuattakı stratejik hükümleri acaba kaç tane Spor federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri okudu yada okuyor yada okuyacak. 
Şimdi sizlerle bu yönetmeliğin, Madde 14'ündeki bazı alt bendlerinde ki hükümlerle federasyon uygulamalarını irdeleyelim.
(9) Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.
( Bu yönetmelik 2011 yılında T.B.M.M'de kabul edilen 6215 Sayılı Kanun Hükmunde Kararnamenin 10. Maddesinde ele alınmış Kanun maddesi yönetmelikle izaha kavusturulmuştur. Bu K.H.K'nın sporu ilgilendiren kısmı 2022 yılında T.B.B.M'de kabul edilen 7405 Sayılı mevzuatla lagvedilerek yeni Kanunda tekrar yerine konmuştur. Hepinizin malumudur ki İş başına gelen Başkan ve yönetimi Fahri olarak bu Kamu hizmetini yürütür. Daha açıklayıcı olması için Türk Dil Kurumuna göre Fahri kelimesinin anlamı " Gönüllü, karşılıksız" olarak ifade edilmektedir. Dikkat edilmesi gerekir ki, bu madde usulü dışında harcanan paraların başkan ve yönetiminden tahsil edileceği ve onlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacagi hukme bağlanmıştır. Yani bu Kamu hizmetini yüruturken kimsenin kimseyi ateşe atma hakkı yok. )
(10) Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
(11) Bu maddede geçen teknik personel ibaresinden; teknik direktör, antrenör, spor masörü-masözü, kondisyoner, diyetisyen, doktor, sağlık elemanı, spor psikoloğu, spor analizcisi, istatistikçi, jüri üyesi, gözlemci, temsilci, hakem, teknik kurul üyeleri, mali konularda uzman, avukat, kurs eğiticisi, federasyonlara ait spor tesisleri ve kamp eğitim merkezleri ile spor alanlarını spor faaliyetlerinin yapılmasına elverişli hale getirmek üzere görevlendirilenler ve benzeri görevliler anlaşılır.
( 10 ve 11 ncı madde hükümlerini birlikte yorumlarsak federasyonların bu unvanlar haricinde organizasyonlara insan götevlendiremez onlara herhangi bir isim altında ücret tahakkuk ettiremez, hatta bu hükme göre federasyon başkanı yönetim kurulu üyesi yada başka biri organizasyonlara federasyon bütçesi ile gidemezler, harcırah alamazlar. Çünkü mevzuatta yer almayan bu hükümler yukarıda ki belirtilen unvanlar dışında ki kişileri zora sokmakta federasyonlarda bu zorluğu Kanuni olmayan yollarla aşmaya çalışmaktadır. Eğer Spor bakanliğı bu maddeler çerçevesinde federasyonları incelerse kimse bu işin altından kalkamaz dolayısıyla bu kisilete ödenen ücretlerde sorumlularından tahsil edilir ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur ve sorumlulular görevleri başında kalamazlar.)
Kıymetli dostlar hep deriz ya! Türk sporunda yazılı politikalardan ziyade görevde bulunanların uygulamaları kurumsal politika yerine konur diye.
Maalesef durum tamda budur. 
Bir başka husus eskiden federasyon büro personellerine " Norm" uygulanırdı yani bir federasyonun bürosunun kaç kişiyle yöneticilecegi belliydi şimdiler de şahit olduğumuz hususlar gereği  federasyonlarda görevlendirilen  Genel müdürlükten personelleri yetmemiş olacak ki, bir çok federasyon dışardan eş ve dostlarını yada yukarıdan talimatlı kişileri yüksek ücretlerle büro elamanı olarak istihdam etmektedirler. 
Kimse de bu duruma ses cikartamamaktadır. 
Geçmiste bir federasyon başkanı arkadaşımıza bu durumu sorduğumda bize talimat geliyor biz gereğini yapıyoruz, yapmasak biz sıkıntıya giriyoruz demişti.
Ama hepimiz şapkamızı önümüze koyup birkez daha düşünelim " Bir tarafta Devletin yazılı matbuatı var diğer tarafta yönetici matbuatı var" siz olsanız koltuk uğruna hangi matbuatı uygularsınız?
Bir tarafta İstikbal  ve ikbal diğer tarafta izmihlal.
Gelde çık, işin içinden çıkabilirsen!
Son söz olarak şunu diyeyim ki, bizim sporda ki bazı geleneksel uygulamalar kaldığı yerden aynen devam ediyor. Yani herkes diyebilir ki, bizden öncekilerde aynı uygulamayı yapmışlar ve onlara birşey olmamış bize de birşey olmaz.
Belki haklı olabilirler ancak Devlet yönetimlerin uygulamaları ile değil Anayasa, Kanun ve yönetmeliklerle yönetilir.
Not: Kıymetli dostlar, 7405 Sayılı Kanunda yer alan 3. bölümde ki Federasyonlarla ilgili düzenlemeleri okuyun, Spor federasyonları çalışma usul ve esasları hakkinda ki yönetmeligi okuyun ve o zaman benim ne demek istedigimi daha iyi anlayacaksınız.
" Kalın sağlıcakla"

Tüm Makalelerini Göster