Muaythai İl Temsilciliği

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu düzenleyen 638 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin "Atıflar ve değiştirilen hükümler" başlıklı 31. maddesinin 2 bölümünün (e) den sonra gelen (d) fıkrası ile 3289 sayılı kanunun "spor dalı temsilcileri" başlıklı 7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Muaythai İl Temsilciliği
A+ A-

Muaythai İl Temsilcilikleri - DUYURU
 

Duyuru-İl Temsilcilikleri

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu düzenleyen 638 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin "Atıflar ve değiştirilen hükümler" başlıklı 31. maddesinin 2 bölümünün (e) den sonra gelen (d) fıkrası ile 3289 sayılı kanunun "spor dalı temsilcileri" başlıklı 7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bağımsız Spor Federasyonlarının 6215 sayılı kanunun 10. maddesiyle değişen ve halen yürülükte olan ek-9 maddesine göre federasyonların Yurt İçi bağlantısını sağlamak üzere faaliyette bulundukları illerde federasyon temsilcilerini görevlendirmeleri gerekmektedir.

Bu ifadeler ışığında, illerimizda bulunan tüm spor dalı temsilcilerinin görevleri iptal edilmiş olup, il spor dalları için yeniden Federasyon il Temsilcileri belirlenecektir. Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyenlerin İl Müdürlükleri aracılığı ile iletişime geçerek, kendilerine verilecek formla birlikte 27.07.2011 tarihine kadar bağlı bulundukları İl Müdürlüllerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Resmi Web SitesiFederasyon Muaythai İl Temsilciliği için müracaat etikleri İl Müdürlüğüne verdikleri formun bir nushasını turkiyemuaythaifed@hotmail.com adresine göndermeleri gereklidir.

Federasyon Başkanlığımızın illerde görevlendirmeyi ön gördüğü Muaythai Federasyonu Temsilcileri federasyon faaliyetlerinin yanında aynı zamanda İl Spor Müdürlüklerinin düzenleyecekleri faaliyetlerde koordinasyon görevi yürütecekleri göz önünde bulundurularak İl Spor Müdürlüklerinin görüşleri alınacaktır.

31 Temuz 2011 tarihinde kadar Federasyon İl Temsilciğine atanacakların listesi hazırlanacak 01-15 Ağustos 2011 tarihinde kadar Federasyon Başkanının teklifi ve Spor Genel Müdürünün onayına sunularak 01 Eylül 2011 tarihinden önce İl Spor Müdürlüklerine bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

İl Spor Müdürlüğüne gönderilen yazı için tıklayınız...