A+ A-

Judo’da Antrenman ve Fitness

Rakibin güçlü savunmasına rağmen bir tekniğin zor şartlar karmaşık bir manevra ile yapılması sonucu ulaşılan kesin ve gözlemlenebilen netice insana özel bir başarı zevki verir.
Judoda randori; atış ve yer hareketlerinde beceri seviyesinin geliştirilmesi için en iyi yol olarak bilinmektedir. Randori, özel durumlara uygun çeşitli varyasyonlar gerektiren serbest çalışma yöntemidir. Genellikle ülkemizde randori çalışmaları yanlış uygulanmaktadır. Randori aslında bir nevi dans etmeye benzer. Dans esnasında nasıl ki partnerinize yardımcı olarak figürleri yapıyorsunuz randoride de aynısını yapmalısınız.
Judo çalışmaları partnersiz (uke) uygulamaz dolayısıyla bir çalışma partneri olması ve onun özellikleri önemlidir. İyi bir çalışma partnerinin sağlayacağı aktif destek, becerinin gelişebilmesi için hayati öneme sahiptir. Başarı geri bildirim olmadan çok zor elde edilir. Bir yeni tekniğin öğrenilmesinin ilk aşaması daima dengeli uchikomidir ve devamında da maksimum verim yeteneğine göre yapılan randori çalışmaları olmalıdır.
İyi bir taktiğe sahip olan judoka, teknikleri çok iyi uygulayandan genellikle daha başarılı olur. Bu olgu, judoda taktiklerin yapılan yoğun egzersizler kadar önem taşıdığına anlamına gelir. Bir judokanın birkaç özel atış tekniği veya yerde atak yapacak durumda olması durumunda yapacağı; kırış, boğuş ve tutma hareketleri olması çok normaldir. (1) Fakat taktik antrenmanlarını, rakiplerinin tekniklerininin analizi ile yapan bir judoka başarılı olmaya daha yakındır. Örnek gösterilen bu iki judoka müsabakada karşılaştıklarında; ilk örnekteki judokanın tekniklerini doğru zamanda uygulamaya imkân bulamamasına ve ataklarının tamamen boşa çıktığına şahit olmamız şaşırtıcı olmamalıdır. 
Geleneksel judoda hakkaniyete uyma (fair play) önemlidir. Günümüz judosunda taktikler kuralların hoş olmayacak şekilde hafifçe zorlanması gibi basit bir sporculuk sorunu değildir. Zayıf noktalarınızın gizlenip güçlü noktalarınızın en çok kullanılması gibi birçok mesele vardır. Mesela kuvvet kapasitenizi geliştirecek çalışmalar yaptığınızdan rakipten daha güçlüyseniz hangi akla uyup da ekstra kuvvetinizi kullanmayacaksınız? Eğer rakipten daha uzunsanız daha büyük uzanma yeteneğinizi rakibe hâkim olmak için neden kullanmayacaksınız? Eğer rakipten kısaysanız tekniklerinizi rakibi baskı altına almak için hangi akılla kullanmayacaksınız? Müsabakada taktikler bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak kullanılır. Bunu bir randori çalışma esnasında kullanmak ve doğru kabul etmek istenmeyen bir durumdur. Normal kulüp antrenmanlarında ve grup çalışmalarında küçük bir psikolojik avantaj elde etmek için hilelere başvuranlar sık sık görülür. Bu tip davranışlar minder dışındaki fitness çalışmalarında hatta sosyal ilişkilerde de görülür. Normal hayatta judoda olduğu gibi saf ve hilesiz birkaç kişi kalmıştır. (2) 
Taktikler, fiziksel ve mental olarak ikiye ayrılsa da birbirlerini tamamlama eğilimindedirler. Fiziksel taktiklere örnek atışta ve yer hareketlerinde, atış ve tutuştan puan alma gayesi ile kullanılan taktik tavırlardır. Mental taktiklere, müsabaka sırasında yorgunluktan ayaktan zor dursanız bile rakibe hissettirmemeye çalışmak örnek olarak gösterilebilir.
En deneyimli müsabıklar en beklenmedik zamanlarda hata yaparlar. Herkes hatta dünya şampiyonları bile hata yapar, judo da kaçınılmaz netice olmaz. Bu bakımdan sizden daha ileri sevide birisi ile mücadele ederken duruma ümitsiz bir iş gibi bakmayın. Sizin tercih ettiğiniz mücadele tarzı karşınızdakine ters gelebilir. Bu, judoda daima önceden tahmin edilemeyen bir durumdur. (3) 
Saygı ve sevgilerimle...
 
(1) Cengiz Güler (2019) Spor Mu? Felsefe Mi? Sanat Mı? Gazi Kitabevi, ISBN:978-975-8396-76-4. Ankara.
(2-3) Roy Inman (1987), Judo for Women, The Growood Press Ramsbury Wiltshire, ISBN: 185223-040-1.
 

Tüm Makalelerini Göster