Alkolle Sorununuz varsa çaresi var

Alkolle Sorununuz varsa çaresi var

Adsız Alkolikler Gönüllülük İlkesiyle Destek Gurubu

21 Ekim 2009 - 00:00

 

                                    

                                             

 

                                                             ADSIZ ALKOLİKLER

 

                                                                           A.A.

  

   Adsız Alkolikler, alkol bağımlılığı konusunda ortak sorunlarını çözebilmek ve diğer alkoliklere yardımcı olabilmek için deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaşan kişilerin bir araya geldikleri kardeşlik birliğidir. Bunun sonucunda ulaşılan ruhsal bir uyanışla bu mesajı diğer alkoliklere taşıma hedefi olan bir kuruluştur.

 

   Üye olmak için tek şart içkiyi bırakma arzusunun olmasıdır. Alkolle sorunu olduğunu söyleyen ve bırakma arzusunda olan herkese A.A.’nın kapısı açıktır. A.A. hiçbir grup, tarikat, siyasi örgüt ya da kuruluşa bağlı değildir. Hiçbir toplumsal anlaşmazlığa karışmaz. Tek amacıları ayık kalmak ve bu yaşam biçimini seçen kişilere yardımcı olmaktır. A.A. üyeleri kişisel çıkar sağlamaz.

 

   Bizler içki içme kontrolünü kaybetmiş, bunun sonucu olarak kendimizi çeşitli problemlerle karşı karşıya bulmuş kadın/erkeklerin oluşturduğu ve hayatın şartları içinde alkolsüz bir yaşam biçimi oluşturma ve sürdürme eylemi içerisinde olan bir topluluğuz. Bunun içinde A.A. içindeki diğer alkoliklerin yardımına ve desteğine ihtiyacımız olduğu bilincindeyiz.

 

   A.A.’da pek çok insanla tanıştık. Onlarda bizim gibi yalnızlık, pişmanlık, kızgınlık, suçluluk duyguları ve nedeni belirsiz korkular içinde yaşıyorlardı.

 

 

Bütün bunların ALKOLİZM denilen; tedavisi mümkün olmayan ve ancak DURDURULABİLEN hastalıktan dolayı baş edilemez olduğunu anladık. A.A. toplantılarında çeşitli biçimlerde alkolün kişiliklerimize ve hayatımıza olumsuz yönde neler yapmış olduğunu anlatırız. Bu “İÇMEYİ” yani kendi başımıza durduramadığımız bu zorunlu eylemi önlemek için bizde önceki A.A. üyelerinin hangi adımları attıklarını ve şimdiki hayatlarını nasıl alkolsüz olarak yaşadıklarını anlatan alkolikleri dinleriz.

 

Bizler profesyonel terapistler değiliz. Başkalarının alkolizmden kurtulabilmelerini sağlayacak tek niteliğimiz alkol kullanmayı bırakabilmiş olmamızdır. A.A.’ya gelen problemli içiciler hastalığın durdurulabilmesinin mümkün olduğunu kurtulmuş olan bizleri görerek anlayabilirler.

 

A.A. üyeleri olarak bizler alkolizm tedavisinin mümkün olamadığına inanırız. Ömür boyu sürecek olana hastalığımız olduğunu kabullenir içmediğimiz sürece hastalığımızın ilerlemeyeceğine şükrederiz. Hiçbir zaman normal, sosyal içkiciliğe dönemeyeceğimizi bunu denemiş olan üyelerin deneyimlerinden anlarız.

 

Alkolden uzak durabilmemizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı korumamızla mümkün olduğunu öğreniriz. Bunun da toplantılara düzenli olarak katılarak ve orada öğrendiğimiz 12 basamaklı programı hayatımıza uygulayarak sağlarız.

 

        Kim nerede olursa olsun,

            Biri yardım istediğinde,

               Ben, A.A.’nın elinin orada olmasını istiyorum,

                 Ve bunun için ben sorumluyum.

 

 

                   A.A NASIL BAŞLADI?

 

   A.A. 1935 Yılında ilk defa uzun zaman ayık kalmayı başarabilmiş New York’ lu bir iş adamı Akron’ da başka bir alkoliği aramasıyla başladı. İş adamı ayık olduğu süre içinde düğer alkoliklere yardım etmenin kendi içme isteğini azalttığımı gördü.
 
   Akron’ da içki sorunu olan bir doktorla birlikte ayık kalabilmenin büyük ölçüde diğer alkoliklere yaptıkları yardım ve cesaretle bağlı olduğunu gördüler. Bu yeni adsız ve organizasyonsuz hareket dört yıl boyunca yavaş yavaş büyüdü.
 
   Akron, Cleveland ve diğer merkezlerde gruplar kuruldu ”Adsız Alkolikler” kitabı basıldı. Böylelikle 100 kadar alkolik, bir birlik çatısı altında toplanmış oldu. Adsız Alkolikler adını bu kitaptan aldı.
 
   ”Adsız Alkolikler ”kitabının 2000 li yıllarda 29 dilde çevirisi bulunmaktadır.

 

   Günümüzde 178 ülkede 100,000’nin üzerinde grup ve 3.000.000’nun üzerinde üye olduğu tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              A.A.  TÜRKİYE

 

 

   1988 Yılında, yaşayan A.A.üyeleri, Ege Üniversitesi Psikiyatri bölümü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, aynı hastanede haftada 1 gün A.A. tanıtım toplantılarını başlattılar. Aynı yıl İstanbul ve Ankara’da  A.A. grupları kuruldu.

 

 

1989 yılında Ankara’da 7 Türk A.A. üyesi ve 11 Amerikalı A.A. üyesi ile ilk Türkiye A.A.Konvansiyonu yapıldı. A.A. Grupları Türkiye genelinde oluşmaya başladı.

 

1992-2005 yılları arasında Bursa, Tekirdağ, Fethiye, Denizli, Nazilli, Marmaris, Antalya, Mersin, Tarsus, Söke, Kuşadası, Niksar, Eskişehir, Datça, Bodrum, Ordu, Zonguldak/Ereğli,

 

Gibi şehirlerde de A.A. grupları kurulmuştur.

 

2001 yılında A.A. Türkiye Genel Hizmet Komitesi ve Ofisi kuruldu.

 

 

 

      A.A. KENDİNİ NASIL YÖNETİR?

 

Yönetmeliği ve kurallarının olmaması A.A.’nın göze çarpan en önemli özelliğidir.Binlerce grubun yaşama ve sevincini sağlamak için  A.A.’nın 12 Geleneği adı verilen tüm Dünya A.A.’ların kabul görmüş ve uygulanan ilkeleri vardır.Gelenekler A.A. gruplarını iç ve dış çatışmalarından korur.Üyelere, başlıca amacı ayık kalmak ve başkalarının da ayıklığa kavuşmasına yardımcı olmak olan kişilerin meydana getirdiği bir topluluğun gerçek temellerini hatırlatır.

 

   Her üye her yönden eşit ve aynı haklara sahiptir. Liderlerimiz yönetici değil, gönüllü ve güvenilir hizmetkârlardır. A.A.’da kişilerden önce prensipler gelir. Bu yüzden programa katılan üyeler kendilerini değil sadece iyileşme programını tanıtmak için çaba sarf eder. Her ayık üye A.A. gruplarında ve A.A. bütününü teşkil eden kurul ve komitelerde gönüllü hizmetkâr olabilir. Gönüllü hizmetkâr diğer üyelerden farklı değildir ve hiçbir üyeye hükmedemez. Tüm kararlar grup bilinci çerçevesinde alınır.Bu karlar doğrultusunda hizmet komitesi ve ofisi uygulamalar ve düzenlemeler yapar.

 

   Tüm Dünya A.A.’ larında kabul görüp uygulanan bu ilkeler, A.A.’nın evrensel bir kardeşlik kuruluşu olmasını sağlar Hangi ülkeden olursa olsun bir A.A. üyesi başka bir ülkeye gitse dahi, kaldığı yerden hiçbir zorluk çekmeden iyileşme programına aynen devam edebilir. 

 

 

 

 

             A.A. HAKKINDA DİĞER SORULAR.

 

   A.A.’ya Nasıl Üye Olunur?

 

   Üyelik için tek şart vardır; o da içkiyi bırakma arzusudur. Üye olmak için hiçbir ücret veya aidat söz konusu değildir. Kimlik. Adres, iş, kefil, referans gibi hiçbir belge istenmez ve aranmaz. Hiçbir devam ve hizmet zorunluluğu yoktur. Üyeyim dediğiniz an üyesiniz. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Adsız Alkolikler Neden Adsızdır?

 

A.A.’ da kimlikleri açıklamamak manevi açıdan önemlidir. Buda bize ilkelerin daima kişiliklerden önde geldiği gerçeğini hep hatırlatır. Adsız kalmak bize gerçek alçakgönüllülüğü öğretir.Ayrıca guruba katılan diğer bir üyenin de adsızlığını korumak zorundayız.Bir üye sıkıntılarını dışa vurmak içinde paylaşımlar yapar.Diğer bir üye adsızlığı hiçe sayıp bu paylaşımı kimlik ve içerik vererek o toplantı sonrası başka yerde veya başka biri ile paylaşırsa bu her iki üye için de telafisi olmayacak zararlara yol açabilir.Dürüstlük,açık fikirlilik programın temelidir.Bu adsızlık ilkesi korunmazsa üyelerin açık paylaşımları kısıtlanmış olur.Bu açık fikirliliğin ve dürüstlüğün olmamasına yol açar.Ayrıca aramızda alkol sorunun ortaya çıkmasından dolayı statülerini(iş,aile gibi) kaybedebilecek üyeler olabilir.Bu üyelerin A.A.da iyileşme yollarının kapatılmaması açısından kendimizin ve bir başka üyenin adsızlığını bozamayız

 

 
                                                           A.A.’NIN MALİ DESTEĞİ:

 

   Adsız alkolikler “tam anlamıyla kendi kendine yetme “ geleneğini uygular. A.A. üyeleri dışında hiçbir kurum,kuruluş ve kişilerden maddi destek talep etmez ve kabul etmez.A.A.grupları A.A. adının hiçbir dış kuruluşça kullanımına izin vermez ve maddi destekte bulunmaz.Bunun nedeni:para,mülk ve itibar A.A. üyelerini önde gelen amacından uzaklaştıracağı gerçeğidir.A.A. grupları toplantı esnasında kira,çay,kahve vs,gibi masraflarını karşılamak üzere bir sepet dolaştırır.Üyelerin diledikleri miktarı sepete bağış olarak atarlar.Kimin ne kadar bağış verdiği gözetilmez.Grubun ihtiyacı fazla gelirleri A.A.’nın mesajının Türkiye’de ve Dünyada taşınabilmesi için genel hizmet komitesi ve Ofisi’ne aktarılır.Toplanan tüm para A.A. adına yapılan tanıtım,kitap,broşür vs için harcanır.Hizmetkarlar gönüllüdür ve hizmetleri karşılığı hiçbir ücret almazlar ve talep edemezler.
   A.A.’ya Yalnız Alkol Sorunu Olanlarımı Katılabilir?

   A.A.’da “AÇIK“  ve  “KAPALI“  toplantılar vardır.

   AÇIK TOPLANTILAR, alkolik olanların da, olmayanlarında katılabilecekleri herkese açık grup toplantılardır. Tek şart A.A. üyelerinin kimliklerinin saklı tutulmasıdır.

Alkolik aileleri için ayrı program olan AL-ANON grupları vardır

Alkolik çocukları için ayrı bir program olan AL-ATEEN grupları vardır.

KAPALI TOPLANTILAR, sadece A.A.grup üyelerinin ve diğer A.A. gruplarından gelen üyelerin katılabileceği toplantılardır. Bu toplantıların amacı üyelere sadece alkoliklerce anlaşılabilecek, alkolizmle ilgili grup etkileşimi yolu ile aşabilecekleri problemlerini aşmaları için paylaşma ortamı yaratmaktır.

 

 

A.A ÜYELERİ AYIKLIKLARINI NASIL

 

SÜRDÜRÜRLER?

 

Adsız alkolikler alkolden tamamen uzak kalmak programını benimserler. Üyeler sadece o gün için 24 Saat ilk içkiden uzak dururlar. Ayıklıklarını ise öngörülen 12 Basamaklı iyileşme programı doğrultusunda, deneyimlerini,güçlerini ve umutlarını toplantılarda paylaşarak sürdürürler.

 

A.A.Alkol Karşıtı Bir Kuruluş mudur?

 

Adsız Alkolikler ne alkolün yanında ne de alkolün karşısında bir kuruluştur. Bir A.A. üyesi alkolün pek çok kişi için keyif verici bir madde olduğunu, ancak kendisi için zehir olduğunu bilir. Bu nedenle kimseyi engellemek gibi bir niyeti de yoktur. Aynı şekilde A.A. dışında kalan konular hakkında fikir yürütmez ve kendi dışında tartışma ortamı açmaz. Bu yüzden A.A. alkolün kendisi ile değil alkolü bırakmak isteyen kişilerle ilgilenir.

 

 A.A.’da Kadın Alkolikler de Var mıdır?

 

 

Alkol sorunlarına A.A.’da çözüm arayan kadınların sayısı günden güne artmaktadır. Üyelerin üçte birini kadınlar oluşturmaktadır ve bu oran günden güne çoğalmaktadır. Bu kadınlarda erkekler gibi her sosyal çevreden olabilir. A.A. cinsiyet gözetmeksizin tüm alkoliklere anlayış gösterir ve yardım eder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ADSIZ ALKOLİKLER NELER YAPMAZ

 

1- Üyelerin Alkolizm dışındaki genel sağlığını ilgilendiren konularda fikir yürütmez ve herhangi bir girişimde de bulunmaz. İyileşme alanında alkolikler arasında kişisel öncelik tanımaz.

2-      Üyelerin hakkında kayıt ve geçmiş yaşam dosyası tutmaz.

3-      Üyeleri izleyip denetlemeye çalışmaz.

4-      Tıbbi ya da psikolojik tanılar koyamaz.

5-      Hastaneye yatıramaz; ilaç, tıbbi ya da psikiyatrik tedavi sağlamaz.

6-      Ev, yiyecek, giyecek, iş, para ya da benzeri konularda hizmet veremez.

7-      Aile yada iş ilişkilerinde rehberlik yapmaz.

8-      Kendi dışında bilimsel araştırmalar yapmaz ve bunları finanse etmez.

9-      Sosyal kuruluşlara bağlanamaz.

10-  Dini hizmet veremez.

11-  Alkol ya da başka konular hakkında tartışmalara girmez.

12-  A.A. dışı kaynaklardan hizmetleri için bağış ya da ücret kabul etmez.

13-  Şartlı tahliye mercilerine, avukatlara, mahkemelere, okullara, işyerlerine, sosyal kurumlar yada benzeri kuruluşlara referans mektubu vermez. Güvence olmaz.

14-  Tedavi kurumlarındaki alkoliklere iyileşmeleri için ayrıcalıklı amaçlar tanımaz.

 

                                                             ONİKİ BASAMAK

 

1-     Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın artık yaşanmaz bir hale geldiğini kabul ettik.

2-      Kendimizden üstün bir gücün bizi iyileştireceğine inandık.

3-     İrademizi ve hayatımızı kendi anladığımız şekliyle Tanrı’nın ihtimamına emanet etmeye karar verdik.

4-      Vicdan muhasebemizi korkmadan ve araştırıcı bir gözle yaptık.

5-      Tanrıya kendimize ve başka bir kişiye hatalarımızı tam olarak itiraf ettik.

6-      Tanrı’nın tüm bu karakter bozukluklarını ortadan kaldırması için tamamen hazır hale geldik.

7-      Kusurlarımızı düzeltmesini Tanrı’dan alçakgönüllülükle istedik.

8-      Kırdığımız ve gücendirdiğimiz insanların bir listesini yaptık ve hatalarımızı telafi etmeye istekli hale geldik.

9-      Kendilerinin veya başkalarının zarar görebileceği durumlar hariç bu insanlardan doğrudan özür diledik.

10-  Kişisel hesaplaşmaya devam ettik ve yanlışlarımızı gördüğümüz an kabul ettik.

11-  Bizim anladığımız manada bir Tanrı ile bilinçli ilişkimizi dua ve tefekkür yolu ile geliştirmeye çalıştık sadece o’nun bizim için ne istediğini bilmek ve bu isteği gerçekleştirecek güce sahip olmak için dua ettik. Dua ve tefekkür Tanrı ile bilinçli bir temas kurmamız için başlıca yollarımızdır.

12-  Bu adımların sonucunda manevi uyanışa ulaşmış olarak bu mesajı alkoliklere taşımaya ve tüm ilişkilerimizde bu ilkeleri uygulamaya çalıştık.

 

                                                                   12 GELENEK

 

1-Ortak refahımız başta gelmelidir. Kişisel iyileşme A.A.’nın birliğine bağlıdır.

 

2-Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır, o da grup bilincimizde ifadesini bulan sevgi dolu bir Tanrı’dır. Liderimiz hükmedici değil güvenilir hizmetkârlard

Bu haber 4548 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..